Özet: Lübnan’da Üçüncü Cumhuriyet söylentileri sürerken siyasi uzlaşılara olan ihtiyaçla ilgili Lübnan kamusal alanında farklı fikirler dolaşıma girmektedir: Mezhepçi sistemin ortadan kaldırılması, ademi merkeziyetçi bir yönetimin kurulması, (kon)federalizm, aktif tarafsızlık, üç taraflı güç paylaşım modeli ve hatta Lübnan’ın bölünmesi. Makale bu teklifleri ana hatlarıyla belirtecek ve onların siyasal bağlamına ve dini grupların bu taleplere dönük tepkilerine de değinecektir. Bu çalışma, bu tekliflerin hâlihazırda siyasi retoriğin ötesine geçemediğini ve olgunlaşmış formüllerden ve hayata geçirilmelerine elverişli bölgesel ve uluslararası koşullardan yoksun olduğunu savunmaktadır. Ancak bu öneriler etrafındaki tartışmaların üstünün örtülmemesi gerekir çünkü bölgesel çıkmaz sona erdiğinde Lübnan’ın geleceğine zemin oluşturabilecek olmaları hasebiyle tüm bunların altında yatan hislerin dikkate alınması önem arz etmektedir.