STRATEJİK DÜŞÜNCE HAKKINDA

Al Sharq Stratejik Düşünce Kuruluşu, demokratik katılım, bilinçli vatandaşlık, çok taraflı diyalog ve sosyal adalet ideallerini teşvik etmek amacıyla, tarafsız ve titiz bir yaklaşımla araştırma yapmayı üstlenen bir düşünce kuruluşudur.

MİSYONUMUZ

Al Sharq Stratejik Düşünce Kuruluşu, çatı organizasyonu Al Sharq Forum’un Şark Bölgesi ve dünya insanlarının siyasi kalkınma, sosyal adalet ve iktisadi refahına katkıda bulunmaya yönelik uzun vadeli stratejiler ve programlar geliştirirken, çoğulcu değerleri ve adaleti teşvik etmeyi amaçlayan misyonunu paylaşmaktadır.

ÖNCELİKLERİMİZ

YÖNETİŞİM VE DEMOKRASİ

KİMLİKLERİN VE İDEOLOJİLERİN DÖNÜŞÜMÜ

GÜVENLİK VE BÖLGESEL DÜZENLER

GELECEK NESİLE KATKIDA BULUNMAK

STAJYERLİK PROGRAMI

internship scaled

Al Sharq Stajyerlik Programı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine dair çalışmalara ilgi duyan son sınıf lisans veya lisans mezunu öğrencilere yönelik, 6 aylık bir ücretli stajyerlik programıdır. İki aşamadan oluşur: İlk aşamada stajyerler, eleştirel düşünme, okuma, yazma ve sunum becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen seminerlere katıldıkları bir eğitime tabi tutulur. İkinci aşamada, stajyerlerin edindikleri bu becerilerle, danışmanlar rehberliğinde araştırma yazıları üretmeleri beklenmektedir.

ORTAKLAR VE DESTEKÇİLER