Loading...

Al Sharq Stratejik Düşünce Kuruluşu, çatı organizasyonu Al Sharq Forum’un Şark Bölgesi ve dünya insanlarının siyasi kalkınma, sosyal adalet ve iktisadi refahına katkıda bulunmaya yönelik uzun vadeli stratejiler ve programlar geliştirirken, çoğulcu değerleri ve adaleti teşvik etmeyi amaçlayan misyonunu paylaşmaktadır.

(MENA) Bölgesi İçin Yeni Güvenlik Düzenlemeleri

Bölgesel düzenin çöküşü, Şark bölgesindeki güvenlik zafiyetlerini daha belirgin kılmıştır. Devletlerin başarısızlıkları, şiddete varan aşırıcılık, militan örgütlerin bölgesel güçler olarak ortaya çıkışı,

Oslo Sonrası Filistin Toplumundaki Dönüşümler

 

Siyasal İslam Programı 

Son kırk yıl boyunca araştırmacı ve analistler Siyasal İslam hareketlerinin ideoloji, siyasi davranış, iç kültür ve örgütlenmesini anlamak amacıyla bu hareketler hakkında geniş bir literatür üretti.

0
Yayın
0
İndirme ve ziyaret
0
Konferans ve etkinlik
0
Yazar ve katkıda bulunanlar