Programlarımız

Şark bölgesinin yüzleştiği sorunlara ve zorluklara yönelik olarak, Al Sharq Stratejik Düşünce Kuruluşu, iki programı hayata geçirmiştir: “Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi İçin Yeni Güvenlik Düzenlemeleri” ve “Siyasal İslam”. Bu programlar vasıtasıyla kurumumuz, farklı alanlardan uzmanları, akademisyenleri, politikacıları ve araştırmacıları bir araya getirerek Şark bölgesine dair genel kavrayış yelpazesini genişletmeyi ve Şark bölgesine dair politika-yapım sürecini daha da nitelikli hale getirmeyi hedeflemektedir. Yine bu programlarla kurumumuz, meseleleri bölgesel bir perspektiften ele almayı ve en çok baskılayan sorunlara karşı uygulanabilir çözümler önermeyi amaçlamaktadır. Bu iki girişim, bulgularını uzman görüşünden raporlara, videolardan infografikere dek çeşitli formatlarda paylaşmaktadır.

SİYASAL İSLAM
ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA (MENA) BÖLGESİ İÇİN YENİ GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ