Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi İçin Yeni Güvenlik Düzenlemeleri

Bölgesel düzenin çöküşü, Şark bölgesindeki güvenlik zafiyetlerini daha belirgin kılmıştır. Devletlerin başarısızlıkları, şiddete varan aşırıcılık, militan örgütlerin bölgesel güçler olarak ortaya çıkışı, kimyasal silahların kullanımı ve silahlanma yarışı, MENA bölgesinde yeni güvenlik düzenlemelerinin geliştirilmesini gerektiren sebepler arasında yer almaktadır.

Yeni güvenlik düzenlemelerine duyulan büyük ihtiyaçtan ötürü Al Sharq Strategic Research, bölgenin güvenlik sorunlarına yönelik bölgesel bir perspektiften çalışmalar yürütecek ve daha iyi bir geleceğin inşası için öneriler sunacak bir program kurmaya yönelmiştir.

Ana Başlıklar

Devlet ve Devlet-Dışı Aktörler

Bölgeselcilik

Enerji Dinamikleri

MENA Bölgesinde Uluslararası Güçler

Son Yayınlar