[Bu dosyanın İngilizce orijinal versiyonu Al Sharq Forum’un web sayfasında mevcuttur.]

Koronavirüsün ortaya çıkması ve hızlı bir şekilde küresel çapta yayılmasının önümüzdeki aylarda küresel politik ve ekonomik dinamikler üzerinde kalıcı etkileri olacak. Şimdiye kadar bu salgının küresel politika ve ekonomi açısından doğuracağı sonuçları tahmin etmek amacıyla birçok yazı kaleme alındı. İyimserler mevcut krizden doğacak bir dayanışma hissine yönelirken, diğerleri salgının içe kapanmacı ve otoriter eğilimleri güçlendireceğini öne sürüyor. Ayrıca, salgının neoliberal düzeni yoğun bir sorgulama altına soktuğu da belirtiliyor.

Öte yandan, söz konusu salgının Orta Doğu siyaseti üzerindeki yansımaları üzerinde yeterince durulmadı. Orta Doğu bölgesi, hâlihazırda salgından kaynaklanan çeşitli zorluklarla karşı karşıya olan birçok zayıf veya başarısız devleti barındırıyor. Salgın krizi ortaya çıkmadan önce de yetersiz yönetim kapasitesi bölgedeki bir olguydu ancak koronavirüs birçok ülke için yeni zorluklar ortaya çıkararak bu durumu daha da kötüleştirdi. Salgının Orta Doğu’nun bölgesel siyaseti üzerindeki yansımalarını daha iyi anlayabilmek için, her biri COVID-19 salgınının farklı bir vehçesine odaklanan değerli uzmanların görüşlerinden oluşan bir dosya hazırladık.

Tartışma

WadahKhanfar Affan new Omer Aslan
Wadah Khanfar Mohammad Affan Omer Aslan
sinanhatahet tamerbadawi rawan3
Sinan Hatahet Tamer Badawi Rawan Hamoud