Özet: Orta Doğu bugün çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya olduğu bir zaman evresinden geçiyor. Niceliksel olarak büyüyen toplumların sosyo-ekonomik gelişimine yönelik yerine getirilmesi gereken acil ihtiyaçları bir yana, bölgede enerji ve su konusunda da artan bir baskı söz konusu. Hem enerji hem de su talebi hızlı bir şekilde artarken, geleceğe yönelik tahminler iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin bu konudaki dinamikleri daha da zorlu bir hâle getireceğini ortaya koyuyor. Bu gelişmeler, bölgenin gelecekteki istikrarını tehlikeye sokabilir ki bu noktada söz konusu sorunlara yönelik uygun stratejilerin geliştirilmesi gerekiyor. Enerji altyapılarının geliştirilmesi –özellikle de elektrik üretim kapasitelerinin- su kullanımı ve su destek sistemleri açısından çok önemli bir rol oynuyor fakat bununla birlikte bölgedeki sosyo-ekonomik gelişmeyi de güçlendiriyor. Yeni enerji altyapılarının bölgedeki toplumlar üzerinde oluşturacağı olumsuz etkileri asgari düzeyde tutmak ve enerji sisteminin kırılganlığını azaltmak için enerji ve su kaynakları ile ilgili karar alma süreçleri arasındaki bağlantıları iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma ile ilişkili bir biçimde düşünmek ve değerlendirmek gün geçtikçe önem arz ediyor.