Özet: Tartışmalı bir bölge olan Keşmir’de Hindistan’ın gerçekleştirdiği son faaliyetler, Pakistan ve bazı diğer devletler nezdinde sert karşılıklara yol açtı. Kimileri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan gibi Müslümanların yönetimindeki devletlerin Hindistan’ın Keşmir’deki saldırgan tavırları sebebiyle yakın ittifak ilişkileri içinde oldukları Pakistan’ın duruşunu desteklemesini beklerken, Körfez ülkeleri olanlar karşısında büyük ölçüde sessiz kaldı. Bu yazı, Hindistan’ın Keşmir’deki faaliyetleri çerçevesinde gelişen olayları; Pakistan’ın buna dönük tepkisini ve Suudi Arabistan ile BAE’nin bu durum karşısındaki açık ve tarafsız tutumunun sebeplerini konu edinmektedir. Devamında bu iki Körfez ülkesinin Hindistan ve Pakistan karşısındaki konumları değerlendirilmektedir.