Özet: Hindistan’ın İran ile ilişkileri uzun bir süredir, bu ilişkinin jeostratejik avantajlarının ABD, Pakistan, Çin ve Suudi Arabistan gibi dış aktörlere yönelik çok farklı perspektifler tarafından dengelenmesinden dolayı karmaşık bir hâl üzere olmuştur. Dahası, dünya siyasetinde değişen yapısal gerçeklikler (Soğuk Savaş, Sovyetler Birliği’nin1980’lerdeki Afganistan işgali ve 11 Eylül sonrası siyasi ilişkilerin kaygan zemini) bu ilişkilerin seyrini daha da etkilemiştir. Bu yazı, iki ülke arasındaki ilişkilere; bu ilişkilerin modern tarih içerisindeki izlerini sürerek, en önemli sacayaklarını belgeleyerek ve nüfuzlu üçüncü tarafların rollerine bakarak eleştirel bir bakış sunmaktadır. Son olarak, ilerleyen zamanlarda geliştirilebilecek bağlar için kısa bir eylem planı çizip, yakın gelecekteki muhtemel olayları değerlendirmeyi amaçlamaktadır.