Özet: Aşırı sağ politikalara yönelim ve otoriteryanizme olan desteğin yükselişi, uluslararası siyasette dikkat çeken iki eğilim haline gelmiştir. Bu eğilimlerin öne çıkmasının, ilerlemeci demokrasi ile beraber ekonomik refah vaadini yerine getirmekte başarısız olan liberalizmin geriye çekilişi fenomeni ile bağlantılı olduğu düşünülebilir. Bu eğilimlerin etkisi, AB’nin Orta Doğu’ya yönelik politikalarında, özellikle de 25 Ocak Devrimi’nin ardından Mısır’a yönelik politikalarda açıkça görülmektedir. Son sekiz yılda AB’nin Mısır’a yönelik politikalarının iki özelliği vardır: Rejim tarafından işlenen ve emsali görülmemiş boyuttaki insan hakları ihlallerine kayıtsız kalıp iş dünyasındaki anlaşmalarla ekonomik kazanımlar elde etmeye odaklanmak ve Mısır halkı üzerindeki etkisini düşünmeksizin köklü reformların yapılması için bastırmak. Ancak mevcut eğilimin hem AB hem de Mısır’da politik ve sosyo-ekonomik gerilimleri arttırması ve bölgeyi yeni bir şiddet sarmalına sürüklemesi beklenmektedir.