Giriş: Bu yazıda; silahlı devlet-dışı aktörlerin güçlerini tahkim ettikleri kaynakları anlamlandırmak ve onlardan daha güçlü aktörler olan devletlerin neden taktiksel, operasyonel ve stratejik açılardan devlet dışı aktörleri mağlup etmede sürekli olarak güçlükler yaşadığının bir açıklamasını aktarmak amaçlanmaktadır. Yazı 4 bölümden oluşacaktır. İlk olarak, silahlı devlet aktörleri (hükümet veya rejimleri temsilen) ve silahlı devlet dışı aktörler (isyancı ve direniş gruplarını temsilen) arasındaki savaşların ya da çatışmaların neticelerinin tarihsel süreç içerisindeki değişimi ortaya konacaktır. İkinci bölümde, akademik bir kavrayışla genel olarak söz konusu değişimleri açıklayan güvenlik ve strateji çalışmaları literatüründeki temel tartışmalara değinilecektir. Üçüncü bölümde, örneklemler yoluyla bazı devlet aktörlerinin silahlı devlet dışı aktörlerin askeri anlamda yükselişi karşısında hangi stratejilere başvurarak karşılık verdikleri incelenecektir. Son bölümde ise sonuç anlamında ulaşılan gözlemler aktarılacaktır.