Özet: Bu makale Suriyeli mültecilerin Ürdün, Lübnan ve Türkiye’de karşı karşıya olduğu zorlukları tartışmaktadır. Kısaca, mültecilerin bu üç ülkenin her birinde içinde bulundukları durum incelenecektir. Daha sonra makale, adı geçen ülkelerde mültecilerin sorunlarıyla ilgilenilmesi konusunda bir iş birliği mekanizması önermektedir. Makalede, başarılı bir şekilde yürütülecek bir iş birliğinin önündeki başlıca engellerden biri olarak gösterilen yolsuzluk sorununun çözümü için şeffaflık teorisine başvurulacaktır. Makalede ayrıca Suriyeli mülteciler hakkında bölgesel iş birliğini teşvik etmek amacıyla başkaca öneriler de yer almaktadır. Makale, Suriye’de süren çatışmalardan kaynaklanan büyük çaplı mülteci krizlerini ele almak için bölgesel bir planın hem zorluklarını hem de gerekliliğini vurgulamaya çalışmaktadır. Makale söz konusu spesifik konulara bir nebze ışık tutmakta ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki mülteci krizi konusunda alternatif iş birliği mekanizmaları önermek amacıyla daha fazla araştırmaya duyulan ihtiyacın altını çizmektedir.