Özet: Arap Ligi sömürgecilik sonrası dönemde kuruldu. Ancak Arap Ligi’nin yapısı ve yönetmeliklerinin dönemin yeni kurulan Arap ülkelerinin karmaşık sorunlarıyla uyumlu olmadığı anlaşıldı. Aslına bakılırsa Arap Ligi, Arap devletlerinin zorluklarla kazanılan bağımsızlığını destekleyip Araplar arası birkaç çatışmanın geçici olarak çözülmesine mütevazı da olsa bir katkıda bulunmasına rağmen bölge siyasetinde güçlü bir aktör olarak kendisini ortaya koyamadı. Başlıca üyeleri arasındaki iç çekişmelerle birlikte bilhassa çatışma çözüm mekanizmaları konusundaki zayıf örgütsel yapısı Lig’in mevcut işlevsizliğinin başlıca sebepleridir.