Sh Str
vis st

1993 Oslo Görüşmeleri ve akabinde Filistin Yönetimi’nin kurulmasından sonra Filistin toplumu, eğilimlerini, genel davranışlarını ve çeşitli siyasi ve milli meselelere yönelik tutumlarını etkileyen büyük siyasi, ekonomik ve toplumsal dönüşümlere tanık oldu. Bu yüzden Filistin toplumunun, parti ve politikacıların daha önce kanıksadığı birçok soruna yönelik bazı tutumlarını araştırmak hayati önem arz ediyor.

Bu bağlamda Al Sharq Strategic Research ile Vision for Political Development Filistin toplumunun çeşitli yerleşimlerindeki (Batı Şeria, Gazze, 1984’te işgal edilen topraklar veya diaspora) başlıca dönüşümleri ve bunların Filistin ulusal kurtuluş projesine etkilerini araştırmak üzere özel bir çalışma grubu oluşturdu. Bu araştırma projesi Filistinli karar alma mercileri ile Filistin siyasetiyle ilgilenenlerin Filistin toplumunda yaşanan gelişmelerle ilgili güncel bilgileri öğrenmesine yardımcı olacaktır.

Ana Temalar

Araştırma projesi aşağıdaki ana temaları kapsıyor:

  • Öznelerdeki dönüşümler: Filistinli hareket ve partiler, elitler, STK’ların yanında Filistinli kadın ve gençlerin siyasal rolleri.
  • Filistin’in yapı ve kurumlarındaki dönüşümler: Filistin Yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) odaklanarak.
  • Direniş araçlarındaki dönüşümler: Temelde mobilizasyon platformlarında ve Filistin direnişiyle onu destekleyen sosyal taban arasındaki ilişkilerdeki dönüşümler.
  • Kimlik, hafıza ve ulusal kültürdeki dönüşümler: Bu tema dönüşen Filistinli kimliğinin medya, okul müfredatları ile kültürel ve ulusal mobilizasyon araç ve platformlarında nasıl gösterildiğine odaklanıyor. Ayrıca Filistin anlatısı ve kültürel söylem politikalarındaki dönüşümleri de içeriyor.
  • Filistin toplumundaki ekonomik dönüşümler: Filistin ekonomisinin (tarım, ticaret, sanayi ve hizmet sektörleri) yapısı ve işgalci devlet İsrail ile ilişkilerindeki dönüşümleri araştırma.
  • Uluslararası ve bölgesel dönüşümler ve bunların Filistin toplumuna etkisi.

Faaliyet ve Yayınlar

Özel çalışma grubu faaliyetleri araştırma makaleleri ve kitap incelemelerinin yanında aşağıdaki tarihlerde bir dizi çalıştay içeriyor:

  • Filistinli kurum ve siyasi aktörlerdeki dönüşümler (Mart 2022).
  • Direniş yöntemlerindeki dönüşümler ve Filistinli kimliğinin muhafazası (Haziran 2022).
  • Filistin ekonomisi ve altyapısındaki dönüşümler (Eylül 2022).

Özel çalışma grubu nihai olarak bir kitabın yayımlanması ve birkaç  araştırmacı, akademisyen ve siyasetçiyle araştırmanın bulgularını tartışmak üzere düzenlenecek bir konferansla tamamlanacak.