Mayıs, 2018

06Haz08:0020:00Orta Doğu ve Kuzey Afri̇ka (MENA) Bölgesi̇nde Yeni̇ Güvenli̇k Düzenlemeleri̇ne Doğru

Simultaneous Translation - Simultane Çeviri -  الترجمة الفورية

■ Konferansımızda Türkçe, İngilizce ve Arapça simültane çeviri olacaktır

■ Simultaneous translation will be available in Turkish, Arabic and English

■ الترجمة الفورية ستكون متاحة باللغات: الانجليزيه، التركية، والعربية

Daha Fazla

Etkinlik Bilgileri

Etkinlik Kitapçık

Al Sharq Forum ve AMEC’in 6 Mayıs 2018’de İstanbul’da ortaklaşa olarak üçüncü kez düzenlediği güvenlik konferansında,”Orta Doğu ve Kuzey Afri̇ka (MENA) Bölgesi̇nde Yeni̇ Güvenli̇k Düzenlemeleri̇” tartışılacak. Al Sharq Strategic Research ve AMEC, yıllık olarak ortak güvenlik konferansı düzenliyor ve bu yılki konferans, geçen yıl düzenlenen “Orta Doğu ve Kuzey Afri̇ka (MENA) Bölgesi̇nde Yeni̇ Güvenli̇k Mimarisine Doğru” etkinliğinin temasını devam ettirecek. Geçtiğimiz yıl, yeni güvenlik düzenlemelerine duyulan ihtiyacı tespit etmişken, bu yıl yeni güvenlik düzenlemelerinin hedefleri ve detayları üzerine düşünmeyi arzu ediyoruz. Bu konferans, uzmanları, siyaset yapıcıları, mevcut ve eski resmi görevlilerin yanı sıra, uluslararası aktörlerin temsilcilerini, Orta Doğu’da yeni bir güvenlik düzenlemesinin inşası adına çerçeveler sunmak amacıyla yeni bakış açıları paylaşmak ve mevzubahis güvenlik sorunlarına yeni anlayışlar sağlamak için bir araya getiriyor.

Zaman

(Pazar) 08:00 - 20:00

Konum

Istanbul Marriott Hotel Sisli

PROGRAM

  • GÜN 1
  • 6 Mayıs 2018
  • 09:00 Açılış Töreni09:00 - 10.00Açılış Konuşması: Wadah Khanfar, Al Sharq Forum Başkanı Konuşmacılar: Wadah Khanfar

  • 10:00 Birinci Genel Oturum: Çatışmaların ve Tehdit Algılarının Değişen Doğası: Orta Doğu’da Yeni Bir Güvenlik Mimarisi için Rekabet ve İşbirliği Alanları10:00 - 11.30 Bu oturum, Orta Doğu’da çatışmaların ve tehdit algılarının değişen doğasına ve bu durumun bölgedeki iş birliği ve çatışma dinamikleri üzerindeki etkisine odaklanacaktır. Bölgedeki aktörlerin tehdit algıları arasındaki farklılıklar, derinleşen bölgesel krizlerin ardındaki temel sebeplerden biridir. Bölgesel ve uluslararası aktörlerin nezdinde tehdit algılarının değişen doğası, bölgedeki çatışmaların mahiyetini de şekillendirmektedir. Netice olarak, çatışmaların mahiyetindeki değişimler yeni tehdit alanları yahut yeni tehdit alanlarının olduğuna dair algıları da üretmektedir. Bu kısır döngüyü kırmak açısından, yalnızca bölgedeki temel aktörlerin tehdit algılarının ve çatışmaların değişen doğasına dair daha iyi bir anlayışa sahip olmak değil, rekabet alanlarına ve olası bir iş birliğinin hangi noktada başlayabileceğine dair bölgesel aktörlerin daha iyi bir kavrayışa sahip olması da son derece mühimdir. Bölgedeki aktörler, tehdit ve fırsat algılarını esas aldıkları için oldukça dinamik bir şekilde ittifaklar kurmakta ve bozmaktadır. Bu sebeple, bölgedeki ittifak bloklarının öngörülebilir bir gelecekteki sürdürülebilirliğini değerlendirirken bölgesel aktörlerin birbirleriyle bağlarını nasıl kurup birbirlerinden nasıl uzaklaştıklarına ışık tutmak da önem arz etmektedir. ● Bölgedeki mevcut krizlerin doğası nedir ve bu krizler nasıl evrilmektedir? ● Bölgedeki temel aktörlerin tehdit algıları nasıl değişti? ● Bölgesel tehdit algılarına dair bölge çapında bir konsensüs mümkün mü? Böyle bir konsensüs hangi meseleler üzerine ve nasıl sağlanabilir? ● Bölgesel aktörler arasındaki iletişim kanallarını geliştirmek için mevcut araç ve yöntemlere ek olarak neler devreye sokulabilir? ● Orta Doğu’daki mevcut ittifak eksenleri nelerdir ve bunların kuruluşunun ardında hangi dinamikler vardır? ● Her bir bölgesel ittifak ekseni ne kadar sağlam ve sürdürülebilir durumdadır? Aynı ittifak ekseninde yer alan devletler arasındaki siyasi hedef ve yaklaşım farkları nelerdir? ● Siyasi bağlar bölgedeki sosyal ve ekonomik ilişkileri nasıl etkilemektedir? Konuşmacılar: Seyed Kazem Sajjadpour, GALİP DALAY
, Mesut Ozcan, Falah Mustafa Bakir, JOOST HILTERMANN, CEMAL KAŞIKÇI, MUSTAFA ABUSHAGUR

  • 11.30 Kahve Molası11.30 - 12.00 Kahve Molası

  • 12.00 Birinci Paralel Oturum: Devletler ve Devlet-dışı Aktörler12.00 - 13.30 Orta Doğu, bölgesel aktörlerle farklı güç ilişkilerine sahip olmanın imkânlarını kullanan birçok silahlı devlet-dışı aktöre sahne olmaktadır. Fakat devlet-dışı aktörler olgusu büyük ölçüde bölgedeki devlet sisteminin bir neticesidir. Bölgedeki devlet-dışı aktörlere dair herhangi bir tartışma, bölgedeki devlet sisteminin doğasına ve zaaflarına dair herhangi bir tartışma olmaksızın eksik kalacaktır. Bu oturum, mevzubahis meseleyle ilgili aşağıdaki soruları ele alacaktır: ● Bölgedeki devletler sisteminin temel özelliği nedir? Bu sistem, devlet-dışı aktörlerin ortaya çıkışı için verimli bir zemini nasıl oluşturmaktadır? ● Devlet merkezci yaklaşımlara ya da merkeziyetçiliğe karşı yaklaşımlar: Bölgedeki devlet-dışı aktörler sorunsalını nasıl kavrayıp bu soruna hitap edecek çözümleri nasıl ortaya koyabiliriz? ● Devlet-dışı aktörler bölgede nasıl kabul görmekte ve nasıl taraftar toplamaktadır? Devlet-dışı aktörler bölgedeki devletleri sorun hâline nasıl getirmektedir? ● Bölgedeki devlet-dışı aktörler hangi tipolojilere sahiptir? ● Bölgesel güçler devlet-dışı aktörlerle nasıl etkileşime geçmektedir? ● Yok etme vs. entegrasyon: Devlet-dışı aktörlerin sisteme entegre olması için gerekli modeller ve kriterler nelerdir? Konuşmacılar: Basheer Nafi, Omar Ashour, Sinan Hatahet, DLAWER ALA - ALDEEN, JOSEPH BAHOUT, ERICA GASTON, RONNIE KASRILS

  • 12.00 İkinci Paralel Oturum: Geleneksel Aktörler ve Yeni Oyuncular: Küresel Aktörlerin Bölgedeki Rolü12.00 - 13.30“Şark Bölgesi,” ABD, Rusya ve Avrupa ülkeleri gibi küresel aktörlerin fiilen varlık gösterdiği ve/veya yatırımlar yaptığı başlıca yerlerden biridir. Bu aktörlerin bölgedeki meselelere dahil olma dereceleri farklı konjonktürel olgulara göre çeşitlilik göstermektedir. Bu bölge şu an ayrıca Çin ve Hindistan gibi aktörlerin de radarına girmiştir. Bu oturumun amacı; ABD, AB ve Rusya gibi geleneksel aktörlerin bölgedeki yeni oyuncular karşısında sahip oldukları rolleri ve ortaya koydukları politikaları, ayrıca bölge dışından olan aktörlerin bölgedeki bağlara, ittifaklara ve çatışmalara etkilerini değerlendirmektir. ● Bölgede geleneksel olarak varlık gösteren aktörlerin politikaları nasıl değişimler geçirdi? ● Bölgedeki yeni oyuncuların temel hedefleri nelerdir? ● Yeni oyuncular bölgedeki ilişkiler ağına nasıl dahil oluyorlar ve hangi araçlara başvuruyorlar? Bu araçlar ne kadar etkili? ● Eski ve yeni aktörler bölgede nasıl etkileşim gösteriyor? Rekabet hâlindeler mi yoksa birbirlerini tamamlayıcı bir özellik mi gösteriyorlar? ● Bölgedeki aktörler ile bölge dışı aktörler birbirleri ile nasıl ilişki kuruyorlar? Konuşmacılar: NIKOLAY KOZHANOV, Zeynep Coskun, Garth le Pere, KRISTINA KAUSCH, PAYAM MOHSENI, MAGDALENA KIRCHNER, ENGSENG HO

  • 13.30 Öğle Yemeği13.30 - 15.00Öğle Yemeği

  • 15.00 Üçüncü Paralel Oturum: Bölgesel Kaynaklar ve Bölgesel Güvenlik15.00 - 16.30Bölgesel güvenlik dinamikleri genel itibariyle silahlı çatışmalar, askeri darbeler, askeri müdahaleler ve işgaller şeklinde sınıflandırılmaktadır. Ancak Orta Doğu, su ve gıda kaynaklarının kıtlığı, enerji yetersizlikleri ve iklim değişimi gibi birçok “geleneksel olmayan” güvenlik tehditleriyle de karşı karşıyadır. Bu oturumda, söz konusu meselelerin bölgesel güvenliğin farklı boyutlarına olan etkileri ve bu alanların bölgede işbirliği alanlarına zemin hazırlayıp hazırlayamayacağı tartışılacaktır. ● Su-gıda-enerji arasındaki ilişki bölgede ne kadar hayati bir seviyededir ve bu tip geleneksel olmayan tehditlere karşı bölgede nasıl bir yaklaşım sergilenmelidir? ● İklim değişikliğinin ortaya çıkardığı güvenlik tehditleri konusunda kamuoyu ve yönetici sınıf ne kadar farkındalık sahibidir? ● Bu tehditlere dair iki ve çok taraflı işbirliğine nasıl ulaşabiliriz? ● Geleneksel olmayan tehditlere dair bölge çapında bir işbirliğinin biçimi nasıl olmalıdır? Konuşmacılar: DAVID JALILVAND, CHARLES ELINAS, NADIM FARAJALLA, RANA EL HAJJ, MALEK KABARITI, LOUY AL KHATIB

  • 15.00 Dördüncü Paralel Oturum: Bölgesel Husumetler, İç Savaş ve Bir Güvenlik Açmazı: Yemen Vakası ve Çözüm Önerileri 15.00 - 16.30Yemen’deki siyasi kargaşa, Orta Doğu’da cereyan eden en dramatik iç ve bölgesel savaşlardan birine dönüşmüştür. İç savaş aşamasından Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri operasyona ve ablukaya değin, Yemen’deki kriz günden güne derinleşmekte ve bu durumun sona ermesi için hiçbir somut çaba sergilenmemektedir. BM, Yemen’deki insani trajediyi yakın tarihteki en ciddi insani kriz ve en yaygın kolera salgını olarak nitelemiştir. Yemen, iç çatışmaların ötesinde, bölge çapında bir etkiye sahip olma yarışı veren bölgesel güçlerin odak noktası hâline gelmiştir. Hâlihazırda parçalanmış toplumu ve kargaşa ile geçen siyasal geçmişi göz önüne alındığında Yemen’in, mevcut çatışmaların ve derinleşen güvenlik krizinin yükünü daha fazla taşıyamayacağı açıktır. Bu savaşta gerçekten kazanan hiçbir tarafın olmayacağını kabul ederek siyasi bir çözümü tasavvur etmemizi sağlayacak bir durumun teşvik edilmesi umuduyla mevcut açmazın ötesine bakmayı sağlayacak bir tartışma zemini oluşturmak acil bir gereklilik hâline gelmiştir. Bu oturumun amacı da Yemen’deki güvenlik krizini değerlendirmek ve çatışmayı yatıştırıp politik uzlaşma yolunu açacak bir dinamik düşünme sürecini başlatmaktır. • Yemen krizinin esas paydaşları kimlerdir? Şiddet kullanımını caydırıp müzakereleri teşvik etmek için savaş kazanımlarını nasıl frenleyebiliriz? • Yemen krizine karşı tutum almada uluslararası aktörlerin ve kurumların rolü nedir? • Yemen’i bölgesel aktörlerin nüfuz savaşına sahne olmaktan nasıl çıkarabiliriz? Ülkedeki mezhepsel gerilimleri nasıl azaltabiliriz? Ulusal bir konsensüsün özneleri kimlerdir? • Siyasal uzlaşı sürecinin temeli ne olmalıdır? Siyasal çözüm yolundaki engeller nelerdir? İşbirliği ve konsensüs hangi noktadan başlayabilir? • Çatışmaların yatışması için mevcut politik bağların ötesinde bir düşünce mekanizmasını nasıl geliştirebiliriz? Böyle bir yatışmanın esas ilkeleri nelerdir? Çatışmanın yatışması hususunda insani güvenlik temel ittifak zemini olabilir mi? Konuşmacılar: Mohammad Affan, ABDELWAHHAB MUAWDAH, MOHAMMAD AL SABRI, MOHAMMAD ABDUL MALEK, IBRAHIM AL DALEMI

  • 16.30 Kahve Molası16.30 - 16.50 Kahve Molası

  • 16.50 İkinci Genel Oturum: Bölgede Yeni Bir Güvenlik Mimarisi için İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Olanakları16.50 - 18.20Bölgedeki güvenlik krizi, barışın sağlandığı bir geleceği sağlayacak yeni bir güvenlik düzeni için çalışmanın zaruri olduğunu göstermektedir. Bu bölgesel güvenlik krizine yönelik olası çözümler, ancak bölge çapında bir güvenlik çerçevesinin tesis edilmesiyle sürdürülebilir olacaktır. Böyle bir çerçevenin zemini de bölgesel iş birliğidir. Bu son oturumda, bölgesel iş birliğinin ve yeni bir güvenlik düzeninin yolları ve imkânları tartışılacaktır. ● Bölgesel iş birliğini mümkün kılacak ortak çıkarlar, değerler, tehditler ve/veya mücadeleler nelerdir? ● Bölgesel iş birliğinin yolunu açacak mevcut ya da potansiyel ikili, üçlü veya çok taraflı angajmanlar nelerdir? ● Bölgede yeni bir güvenlik mimarisinin referans noktası ve kavramı ne/kim olmalıdır: Bireyler ve insani güvenlik, toplumlar ve topluluklar, ekonomik ve çevresel güvenlik veya devletler ve ulusal güvenlik? ● Bölgesel çapta insan hareketleri (göç ve mülteciler) ve bölge çapında bağlantıları güçlendirmek için ihtiyaç duyulan altyapı, bölgesel iş birliği için itici bir güç olabilir mi? Konuşmacılar: Dorothee Schmid, Na’eem Jeenah, Kayhan Barzegar, Mohammed Dangor, LOUAY SAFI, FILIPPO DIONIGI, MEHMET ASUTAY

Konuşmacılar

 • Wadah Khanfar

  Wadah Khanfar

  Al Sharq Forum Başkanı

  Al Sharq Forum Başkanı

 • JOSEPH BAHOUT

  JOSEPH BAHOUT

  Beyrut Amerikan Üniversitesi Issam Fares Enstitüsü Direktörü

  Beyrut Amerikan Üniversitesi Issam Fare...

 • Ranj Alaaldin

  Ranj Alaaldin

  Misafir Araştırmacı, Brookings Enstitüsü, Doha

  Misafir Araştırmacı, Brookings Enstit...

 • Seyed Kazem Sajjadpour

  Seyed Kazem Sajjadpour

  Başkan, Uluslararası Araştırma ve Eğitim Merkezi, İran Dışişleri Bakanlığı

  Başkan, Uluslararası Araştırma ve E...

 • GALİP DALAY


  GALİP DALAY


  Al Sharq Forum Kıdemli Araştırmacısı

  Al Sharq Forum Kıdemli Araştırmacıs...

 • CEMAL KAŞIKÇI

  CEMAL KAŞIKÇI

  Suudi Arabistanlı Muhalif Gazeteci

  Suudi Arabistanlı Muhalif Gazeteci

 • CAN ACUN

  CAN ACUN

  SETA Dış Politika Departmanı Araştırma Asistanı

  SETA Dış Politika Departmanı Araştı...

 • David Hearst

  David Hearst

  Middle East Eye Genel Yayın Yönetmeni

  Middle East Eye Genel Yayın Yönetmeni

 • DLAWER ALA - ALDEEN

  DLAWER ALA - ALDEEN

  Orta Doğu Çalışmaları Enstitüsü (MERI) Başkanı

  Orta Doğu Çalışmaları Enstitüsü (...

 • EDHEM FOCO

  EDHEM FOCO

  Saraybosna Al Jazeera Network Direktörü

  Saraybosna Al Jazeera Network Direktör...

 • EZZEDDINE ABDELMOULA

  EZZEDDINE ABDELMOULA

  Al Jazeera Araştırmalar Merkezi Araştırma müdürü

  Al Jazeera Araştırmalar Merkezi Araşt...

 • HUGH LOVATT

  HUGH LOVATT

  Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programında İsrail-Filistin Projesi Koordinatörü

  Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) ...

 • Mesut Ozcan

  Mesut Ozcan

  Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü, Türkiye Dışişleri Bakanlığı

  Stratejik Araştırmalar Merkezi Direkt...

 • Monica Marks

  Monica Marks

  Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nde (ECFR) Misafir Araştırmacı

  Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nde (...

 • Omar Ashour

  Omar Ashour

  Exeter Üniversitesi Arap ve İslami Çalışmalar Enstitüsü’nde Güvenlik Çalışmaları Kıdemli Okutmanı

  Exeter Üniversitesi Arap ve İslami Ça...

 • Omer Aslan

  Omer Aslan

  Al Sharq Stratejik Düşünce Kuruluşu Araştırmacısı

  Al Sharq Stratejik Düşünce Kuruluşu ...

 • Mohammad Affan

  Mohammad Affan

  Al Sharq Stratejik Düşünce Kuruluşu Eğitim Direktörü

  Al Sharq Stratejik Düşünce Kuruluşu ...

 • SALAH EDDINE ELZEIN

  SALAH EDDINE ELZEIN

  Al Jazeera Araştırmalar Merkezi Direktörü

  Al Jazeera Araştırmalar Merkezi Direkt...

 • Walter Posch

  Walter Posch

  Kıdemli Araştırmacı, Ulusal Savunma Akademisi, Viyana

  Kıdemli Araştırmacı, Ulusal Savunma ...

 • Zeynep Coskun

  Zeynep Coskun

  Former Research Fellow at Al Sharq Strategic Research

  Former Research Fellow at Al Sharq Strat...

 • ZEYNEP KAYA

  ZEYNEP KAYA

  LSE Middle East Centre Araştırmacısı ve LSE Centre for Women’da Araştırma Görevlisi

  LSE Middle East Centre Araştırmacısı...

 • John Bell

  John Bell

  Toledo Uluslararası Barış Merkezi’nde Orta Doğu ve Akdeniz Programı Direktörü

  Toledo Uluslararası Barış Merkezi’n...

 • Sinan Hatahet

  Sinan Hatahet

  Al Sharq Forum Kıdemli Araştırmacısı

  Al Sharq Forum Kıdemli Araştırmacıs...

 • Yury Barmin

  Yury Barmin

  Orta Doğu’yla alakalı meselelerde danışman

  Orta Doğu’yla alakalı meselelerde da...

 • Kayhan Barzegar

  Kayhan Barzegar

  Orta Doğu Stratejik Çalışmalar Enstitüsü Direktörü, Tahran

  Orta Doğu Stratejik Çalışmalar Ensti...

 • Adam Bensaid

  Adam Bensaid

  
Prodüktör Yardımcısı, TRT World

  
Prodüktör Yardımcısı, TRT World

 • Ammar Kahf

  Ammar Kahf

  Eş-Kurucu ve İdari Direktör, Omran Stratejik Araştırmalar Merkezi

  Eş-Kurucu ve İdari Direktör, Omran St...

 • Ahmet Okumuş

  Ahmet Okumuş

  İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi

  İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset B...

 • Garth le Pere

  Garth le Pere

  Pretoria Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Profesörü

  Pretoria Üniversitesi’nde Uluslararas...

 • Özgür Ünlühisarcıklı

  Özgür Ünlühisarcıklı

  Amerikan Alman Marshall Fonu (GMF) Ankara Ofisi Direktörü

  Amerikan Alman Marshall Fonu (GMF) Ankar...

 • Hakkı Uygur

  Hakkı Uygur

  İRAM Direktör Yardımcısı

  İRAM Direktör Yardımcısı

 • Mariya Petkova

  Mariya Petkova

  Bulgar gazeteci

  Bulgar gazeteci

 • Tarik M. Yousef

  Tarik M. Yousef

  Direktör ve Kıdemli Danışman, Brookings Enstitüsü Doha

  Direktör ve Kıdemli Danışman, Brooki...

 • Mohammed Dangor

  Mohammed Dangor

 • ANDREAS KRIEG

  ANDREAS KRIEG

  Dr. Öğretim Üyesi, Defence Studies, King\'s College

  Dr. Öğretim Üyesi, Defence Studies, K...

 • MOHANAD HAGE ALI

  MOHANAD HAGE ALI

  Akademisyen, siyasi gazeteci ve gazeteci eğitmeni

  Akademisyen, siyasi gazeteci ve gazeteci...

 • KRISTINA KAUSCH

  KRISTINA KAUSCH

  Amerikan Alman Marshall Fonu (GMF) Brüksel Ofisi Kıdemli Yerleşik Araştırmacı

  Amerikan Alman Marshall Fonu (GMF) Brük...

 • TALHA KÖSE

  TALHA KÖSE

  Doç. Dr., Siyaset Bilimi, İbn Haldun Üniversitesi

  Doç. Dr., Siyaset Bilimi, İbn Haldun ...

 • LURDES VIDAL BERTRAN

  LURDES VIDAL BERTRAN

  Arap ve Akdeniz Dünyası Departmanı Direktörü, IEMed

  Arap ve Akdeniz Dünyası Departmanı Di...

 • KAMARAN PALANI

  KAMARAN PALANI

  Araştırmacı, MERI

  Araştırmacı, MERI

 • ALI AHMAD

  ALI AHMAD

  Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde Akademisyen

  Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde Akad...

 • ASLI AYDINTAŞBAŞ

  ASLI AYDINTAŞBAŞ

  Türk İç ve Dış Politikası Uzmanı

  Türk İç ve Dış Politikası Uzmanı

 • AZADEH ZAMIRIAD

  AZADEH ZAMIRIAD

  Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü’nde (SWP) Kıdemli Üye

  Alman Uluslararası ve Güvenlik İşler...

 • JOOST HILTERMANN

  JOOST HILTERMANN

  Orta Doğu ve Kuzey Afrika Program Direktörü, Uluslararası Kriz Grubu (International Crisis Group)

  Orta Doğu ve Kuzey Afrika Program Direk...

 • COURTNEY FREER

  COURTNEY FREER

  London School of Economics Kuveyt Programı’nda Araştırma Görevlisi

  London School of Economics Kuveyt Progra...

 • BAYAR MUSTAFA

  BAYAR MUSTAFA

  Dr. Öğretim Görevlisi, Kürdistan Amerikan Üniversitesi

  Dr. Öğretim Görevlisi, Kürdistan Ame...

 • DAVID JALILVAND

  DAVID JALILVAND

  Berlin merkezli analist ve danışman

  Berlin merkezli analist ve danışman

 • İSMAİL YAYLACI

  İSMAİL YAYLACI

  Dr. Öğretim Görevlisi, İstanbul Şehir Üniversitesi

  Dr. Öğretim Görevlisi, İstanbul Şeh...

 • NIKOLAY KOZHANOV

  NIKOLAY KOZHANOV

  European University at St. Petersburg’ta Misafir Okutman

  European University at St. Petersburg’...

 • ADEL ABDEL GHAFAR

  ADEL ABDEL GHAFAR

  Brookings Enstitüsü Dış Politika Programı’nda Araştırmacı

  Brookings Enstitüsü Dış Politika Pro...

 • AHMET FARUK AYSAN

  AHMET FARUK AYSAN

  Dekan, İşletme ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul Şehir Üniversitesi

  Dekan, İşletme ve İdari Bilimler Fak...

 • ERICA GASTON

  ERICA GASTON

  Küresel Kamu Politikaları Enstitüsü (GPPi) Araştırmacısı

  Küresel Kamu Politikaları Enstitüsü ...

 • NAVVAR SABAN

  NAVVAR SABAN

  OMRAN Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde Enformasyon Birimi Müdürü ve Askeri Analist

  OMRAN Stratejik Araştırmalar Merkezi...

 • AYMAN DASSOUQUI

  AYMAN DASSOUQUI

  OMRAN Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde Araştırmacı

  OMRAN Stratejik Araştırmalar Merkezi...

 • LUCIA ARDOVINI

  LUCIA ARDOVINI

  Siyasal İslam çalışan akademisyen

  Siyasal İslam çalışan akademisyen

 • LOUAY SAFI

  LOUAY SAFI

  Siyaset Bilimi Profesörü

  Siyaset Bilimi Profesörü

 • LAURA PITEL

  LAURA PITEL

  Financial Times Türkiye Temsilcisi

  Financial Times Türkiye Temsilcisi

 • EMRE ERSEN

  EMRE ERSEN

  Doç. Dr., Marmara Üniversitesi

  Doç. Dr., Marmara Üniversitesi

 • FILIPPO DIONIGI

  FILIPPO DIONIGI

  Bristol Üniversitesi’nde Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Okutmanı

  Bristol Üniversitesi’nde Siyaset ve U...

 • PAYAM MOHSENI

  PAYAM MOHSENI

  Harvard Üniversitesi’nde Okutman

  Harvard Üniversitesi’nde Okutman

 • MAGDALENA KIRCHNER

  MAGDALENA KIRCHNER

  Siyaset Bilimci ve Çatışmalar Üzerine Araştırmacı

  Siyaset Bilimci ve Çatışmalar Üzerin...

 • FIRAS MASRI

  FIRAS MASRI

  The Shaikh Group (TSG) Siyasi Komiser

  The Shaikh Group (TSG) Siyasi Komiser

 • BADER MUSTAFA

  BADER MUSTAFA

  OMRAN Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde Analist

  OMRAN Stratejik Araştırmalar Merkezi...

 • HOSAM HAFEZ

  HOSAM HAFEZ

  Direktör, QCM

  Direktör, QCM

 • TAGUIAH HAOUES

  TAGUIAH HAOUES

  Al Jazeera Araştırmalar Merkezi’nde Araştırmacı

  Al Jazeera Araştırmalar Merkezi’nde ...

 • CHARLES ELINAS

  CHARLES ELINAS

  Atlantic Council’da kıdemli uzaktan araştırmacı

  Atlantic Council’da kıdemli uzaktan a...

 • BAHADOR AMINIAN

  BAHADOR AMINIAN

  İran Dışişleri Bakanlığı Eğitim Departmanı Genel Direktörü

  İran Dışişleri Bakanlığı Eğitim ...

 • ALI OKUMUS

  ALI OKUMUS

  ORDAF Üyesi

  ORDAF Üyesi

 • MEHMET ASUTAY

  MEHMET ASUTAY

  Durham Üniversitesi’nde Profesör

  Durham Üniversitesi’nde Profesör

 • HATİCE İLBAY SÖYLEMEZ

  HATİCE İLBAY SÖYLEMEZ

  Zürih Üniversitesi, Sosyal Antropoloji Bölümü Doktora Adayı

  Zürih Üniversitesi, Sosyal Antropoloji...

 • MIKE SARJOO

  MIKE SARJOO

 • RONNIE KASRILS

  RONNIE KASRILS

  Filistin Dayanışma Hareketi’nde Aktivist

  Filistin Dayanışma Hareketi’nde Akti...

 • CHAFIC CHOUCAIR

  CHAFIC CHOUCAIR

  Al Jazeera Araştırmalar Merkezi’nde Araştırmacı

  Chafic Choucair, Al Jazeera Araştırmalar Merkezi’nde Maşrık (Levant) ve İslamcı Hareketler konularında uzmanlaşmış bir araştırmacıdır. İslami araştırmalar alanında doktora derecesine sahiptir. Araştırma alanları, Levant bölgesindeki krizler ve özellikle Suriye meselesi; Arap-İsrail Çatışması; Sünni ve Şii gruplar; cihatçı gruplar ve onların entelektüel, hukuksal retorikleri ve politik yönelimleridir.

  Al Jazeera Araştırmalar Merkezi’nde ...

 • MUSTAFA ABUSHAGUR

  MUSTAFA ABUSHAGUR

 • MARTIN RUPIYA

  MARTIN RUPIYA

 • ADEL HAMAIZIA

  ADEL HAMAIZIA

  Researcher at the University of Oxford

  Researcher at the University of Oxford

 • SAFAA ELHALOUTI

  SAFAA ELHALOUTI

 • ASSAAD ACHI

  ASSAAD ACHI

  İdari Direktör, Baytna Syria

  İdari Direktör, Baytna Syria

 • ANNALISA PERTEGHELLA

  ANNALISA PERTEGHELLA

  Research Fellow at ISPI

  Research Fellow at ISPI

 • ABDULRAHMAN AL HAJ

  ABDULRAHMAN AL HAJ

  University professor&one founders of Syrian National Council (SNC)

  University professor&one founders of Syr...

 • ENGSENG HO

  ENGSENG HO

 • NADIM FARAJALLA

  NADIM FARAJALLA

 • RANA EL HAJJ

  RANA EL HAJJ

 • THOMAS FINK

  THOMAS FINK

 • M. HASSAN PANJESHAHI

  M. HASSAN PANJESHAHI

 • MALEK KABARITI

  MALEK KABARITI

 • FOUAD GEHAD MAREI

  FOUAD GEHAD MAREI

 • MONA ALAMI

  MONA ALAMI

 • TAMER BADAWI

  TAMER BADAWI

  Al Sharq Forum’da Araştırmacı

  Al Sharq Forum’da Araştırmacı

 • LOUY AL KHATIB

  LOUY AL KHATIB

 • MOHAMMAD AL SABRI

  MOHAMMAD AL SABRI

 • ABDELWAHHAB MUAWDAH

  ABDELWAHHAB MUAWDAH

  Advisor to the Yemeni Prime Minister for Political Affairs

  Advisor to the Yemeni Prime Minister for...

 • MOHAMMAD ABDUL MALEK

  MOHAMMAD ABDUL MALEK

 • IBRAHIM AL DALEMI

  IBRAHIM AL DALEMI

Leave A Comment

Go to Top