february, 2018

11feballdayPolitical Trends in Middle East After Arab Uprisings Series: Transformation of Political Islam

more

Event Description

Siyasal İslam, Arap isyanlarından bu yana –hem bir ideoloji hem de bir toplumsal hareket olarak- çok büyük değişimler geçirmiştir. Arap isyanları, tüm eksikliklerine rağmen, Şark Bölgesi’ndeki siyasi dinamikleri kalıcı bir şekilde değiştirmiş ve siyasal İslamcı hareketler (SİH) de dahil olmak üzere bölgenin toplumsal ve siyasi yapıları üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştır.

SİH, onlarca yıldır süren siyasal katılıma dair kısıtlamaların, baskının, ötekileştirilmenin, belli kanallarla iş birliği yapma zorunluluğunun ve sınırlamaların ardından kendisini bütünüyle yeni bir gerçekliğin içerisinde bulmuştur. Bazı ülkelerde SİH, tarihlerinde ilk defa iktidara yükselme ve uluslararası alanda kabul görme fırsatını yakalamıştır. Başka ülkelerde ise karmaşık bölgesel ittifaklar ve husumetler sebebiyle bitmek bilmeyen iç savaşların bir parçası olmuş veya siyasal İslam’a karşı agresif saldırılarla beraber gelen kanlı tasfiyelerin kurbanı hâline gelmiştir. Genel olarak, Arap ayaklanmaları Şark Bölgesi’nde SİH’in sisteme dahil edilme/sistemden dışlanma dinamiklerini önemli şekillerde değiştirmiştir.

Bu çarpıcı olayların SİH üzerinde ideolojik, yapısal ve jeopolitik pozisyon bakımından geniş kapsamlı etkileri olmuştur. Ayrılıklar, radikalleşme, siyasetsizleştirme, ılımlaşma ve örgütsel yeniden modellenme, Arap ayaklanmalarınca tetiklenen ve ilgi odağı haline getiren bu yeni dinamiklerden yalnız birkaçıdır. Dolayısıyla, yaklaşan bu konferansın hedefi, Arap ayaklanmaları sonrası dönemde SİH’in geçirmiş olduğu muhtelif yapısal ve ideolojik dönüşümleri sorgulamak ve değerlendirmek ve yakın gelecekte Siyasal İslam fenomeninin ve SİH’in izleyebileceği muhtemel gidişatı öngörmektir.

Time

All Day (Sunday)

Location

Istanbul

Schedule

  • Day 1
  • 11 Şubat 2018
  • 09:15 Karşılama Konuşması: Galip Dalay, Al Sharq Forum Kıdemli Araştırmacısı09:15 - 09:30Karşılama Konuşması: Galip Dalay, Al Sharq Forum Kıdemli Araştırmacısı Speakers: Galip Dalay

  • 09:30 Açılış Konuşması: Wadah Khanfar, Al Sharq Forum Başkanı09:30 - 10:00Açılış Konuşması: Wadah Khanfar, Al Sharq Forum BaşkanıSpeakers: Wadah Khanfar

  • 10:00 Birinci Oturum: Yeni Gerçekliği Anlamlandırmak 10:00 - 11:30Birinci Oturum: Yeni Gerçekliği Anlamlandırmak

  • 11:45 İkinci Oturum: Arap Ayaklanmaları Döneminde Siyasal İslam11:45 - 13:15İkinci Oturum: Arap Ayaklanmaları Döneminde Siyasal İslam

  • 14:30 Üçüncü Oturum: Siyasal İslam’ın Devam Eden Başkalaşımı 14:30 - 16:00Üçüncü Oturum: Siyasal İslam’ın Devam Eden Başkalaşımı

  • 16:15 Dördüncü Oturum: SİH İçin Gelecek Senaryolar 16:15 - 17:45Dördüncü Oturum: SİH İçin Gelecek Senaryolar

  • 17:45 Nihai Tavsiyeler17:45 - 18:30Nihai Tavsiyeler

Speakers for this event

 • Wadah Khanfar

  Wadah Khanfar

  Al Sharq Forum Başkanı

  Al Sharq Forum Başkanı

 • GALİP DALAY


  GALİP DALAY


  Al Sharq Forum Kıdemli Araştırmacısı

  Al Sharq Forum Kıdemli Araştırmacıs...

Leave A Comment

Go to Top