Rotalar Değişiyor, Göç Devam Ediyor: AB Politikalarının Göç Rotaları Üzerindeki Etkileri

Müge Dalkıran Antonios Alexandridis | 28 Mart 2017 | EN | AR

Avrupa Birliği (AB) 1990’lardan bu yana göçü kontrol altına almayı ve etkili bir sınır izleme sistemi kurmayı hedefleyen ortak politikalar üretmek için çabalarını sürdürmektedir. Fakat her geçen yıl daha fazla insan; silahlı çatışmalar, insan hakları ihlalleri, yoksulluk yahut ekonomik