Kaostaki Orta Doğu : Düzenler ve Sınırlara Dair

Joost Hiltermann | 25 Mayıs 2018 | EN | AR

Orta Doğu’nun bugünkü sınırlarının ortaya çıkmasından bu yana yüz yıl geçti. Birinci Dünya Savaşı’ndan galip çıkan devletlerden İngiltere ve Fransa, bir asır önce Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra arta kalan toprakları paylaşmak için işe koyuldular.