Çok Kutuplu Bir Dünyada İklim Eylemi: İklim Değişikliği ile Büyük Stratejiler Arasında Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi

Karim Elgendy | 04 Ekim 2022 | EN

Başat ve yükselen büyük güçler iklim değişikliğinin küresel sosyo-ekonomik etkilerini hem bir risk hem de büyük stratejilerini ilerletmek için bir fırsat olarak görüyor. Hatta birçoğu iklim eylemini kendi büyük stratejilerine entegre ediyor