Arap Dünyasındaki Kamusal Sağlık Sistemleri: COVID-19 Çıkmazı ve Geleceğe Dair Beklentiler

Omar Asfour Samer Jabbour | 10 Temmuz 2020 | EN

Arap dünyası aynı tarihi, dili ve kültürü paylaşan ülkelerden ve topluluklardan oluşuyor. Arap ülkeleri aynı zamanda