About Rawan Hamoud

Rawan Hammoud Al Sharq Forum araştırma asistanlarındandır. Arap Baharı sonrası sosyo-politik dönüşümlerle ilgilenmektedir.
21 Oct, 2020

Lübnan’ı Hangi Siyasi Uzlaşı Bekliyor?

Rawan Hamoud | 21 Ekim 2020 | EN | AR

Lübnan’da Üçüncü Cumhuriyet söylentileri sürerken siyasi uzlaşılara olan ihtiyaçla ilgili Lübnan kamusal alanında farklı fikirler dolaşıma girmektedir: Mezhepçi sistemin ortadan kaldırılması, ademi merkeziyetçi bir yönetimin kurulması, (kon)federalizm, aktif tarafsızlık, üç taraflı güç paylaşım modeli ve hatta Lübnan’ın bölünmesi. Makale bu teklifleri ana hatlarıyla belirtecek ve onların siyasal bağlamına ve dini grupların bu taleplere dönük tepkilerine de değinecektir. Bu çalışma
Lübnan’ı Hangi Siyasi Uzlaşı Bekliyor?2020-11-23T16:48:22+03:00
10 Jul, 2020

İKİNCİ BİR ŞANS ARAYIŞI: BEŞİR SONRASI SUDAN’DA İSLAMCILARIN İKİLEMİ

Mohammad Affan Rawan Hamoud | 10 Temmuz 2020 | EN | AR

Sudan’ın 1956 yılında bağımsızlığını kazanmasından günümüze kadarki siyasi tarihi farklı özellik ve dinamikleri olan iki aşamaya ayrılabilir: İlk aşama 1956’dan 1989 askeri darbesine, ikinci aşama ise Ömer El-Beşir’in Haziran 1989’da başlayan iktidarının halk ayaklanmaları sonucu sona erdiği Nisan 2019’a kadar sürdü. İlk aşama birbirinin yerini alan sivil ve askeri dönemlere tanık oldu ama askeri diktatörlüğün açık bir baskınlığı vardı (Tablo 1). Ekim 1964 ve Nisan 1985’te askeri rejimlere son veren iki halk ayaklanması, felç edici siyasi mücadeleler ve yetersizlik yüzünden hızla çöken kısa ömürlü sivil hükümetlerin kurulmasına yol açmıştı.
İKİNCİ BİR ŞANS ARAYIŞI: BEŞİR SONRASI SUDAN’DA İSLAMCILARIN İKİLEMİ2020-10-21T10:13:55+03:00
6 Apr, 2020

Suudi Arabistan’ın Dış Politikasında ve Ekonomi Politikalarında Büyük Değişimler Bekleniyor

Rawan Hamoud | 06 Nisan 2020 | EN | AR

“Petrol fiyatları savaşı” ve pandeminin üst üste binen dinamikleri bölgesel yansımaları açısından yakından takip edilmeli. Salgın üretim sektörlerinde emsali görülmemiş bir durgunluğa sebep oldu ve Çin’in temposu düşmek bilmeyen üretimini kesintiye uğrattı ki dünyanın geri [...]

Suudi Arabistan’ın Dış Politikasında ve Ekonomi Politikalarında Büyük Değişimler Bekleniyor2020-08-31T16:06:52+03:00
Go to Top