Mart, 2017

18Mar(Mar 18)10:0019(Mar 19)18:30Ortadoğu’da Yeni Bir Güvenlik Mimarisine Doğru

Daha Fazla

Etkinlik Bilgileri

PDF olarak indir

Bölgesel düzenin çöküşü, Şark bölgesindeki güvenlik zafiyetlerini daha belirgin kılmıştır. Devletlerin başarısızlıkları, şiddete varan aşırıcılık, militan örgütlerin bölgesel güçler olarak ortaya çıkışı, kimyasal silahların kullanımı ve silahlanma yarışı, MENA bölgesinde yeni bir güvenlik mimarisinin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.

Suriye, Irak, Yemen ve Libya’da görülen başarısız devlet fenomeni, bölgede aşırıcı şiddetin ve yeni güvenlik aygıtları olarak milis güçlerin yükselişini tetikledi. Bölge çapında yaygınlaşmış terör eylemleri düşünüldüğünde, devlet-dışı aktörleri çevreleyen meşruiyet endişeleri, bu güvenlik mimarisinin meşru aktörlerini belirlemeyi daha da zor hale getirmektedir. Bölgenin mustarip olduğu uzun yıllar boyu sürmekte olan krizler, otokratik rejimlerin ortaya çıkışına zemin hazırladı ve dış güçlerin bu rejimleri destekleyip desteklemediği konusu da tartışılması gereken bir husustur. Yeni güvenlik mimarisinin kurulmasının önündeki yol haritasını belirlemek için, uluslararası güçlerin rolü, özellikle de ekonomik ve siyasi işbirliği bakımından, son derece önemlidir. Ek olarak, bu yeni yapıyı oluştururken mezhepsel ayrımlara son vermek için, terörle mücadeleyi güçlendirmede vekalet edecek güçlere başvurmaksızın bölgesel bir liderlik gerekmektedir.

Bölge aynı zamanda güvenlik aygıtlarında ve çatışmanın doğasında da değişime şahit oldu. Savaşta ve askerileşme türlerinde ortaya çıkan yeni özellikler bir yana, enerji kaynakları, nükleer çalışmalar, teknolojik gelişmeler ve hatta sosyal medya dahi çatışmaların kaynağı oluyor. İyi işleyen bir güvenlik mimarisini şekillendirmek için, çatışmaların doğasını anlamak bir zorunluluktur. Ancak, bu çatışma dalgası yaşanırken, insan hakları meselesi ve bu yeni güvenlik mimarisindeki önemi göz ardı edilmemelidir. Bölge halkları, kimyasal silahların, asimetrik gücün kullanılmasından çokça sıkıntılar çekti ve mahremiyeti ihlal eden bir denetim sistemine maruz kalmaya devam ediyor. Hakların ihlaline çözüm bulmak için, uluslararası ve bölgesel anlaşmalar vasıtasıyla insan haklarının bu yapıya entegre edilmesi tartışılmalıdır. Bu yeni güvenlik mimarisi, ayrıca bölgedeki insan hakları ve vatandaşlık haklarıyla uyumlu olacak şekilde bir hukuki yaptırım zeminine sahip olmalıdır. Bölgesel ve uluslararası çok taraflı organizasyonların rolü de bir başka tartışma konusudur. Bu yeni yapı, BM ve BM’ye bağlı kuruluşlar, NATO, AGİT gibi küresel kurumların ve Arap Birliği, İKÖ ve KİK gibi bölgesel kurumların oynadığı rolleri değerlendirmelidir.

Al Sharq Forum ve AMEC işbirliğiyle düzenlenen bu konferans, uzmanları, siyaset yapıcıları, mevcut ve eski resmi görevlilerin yanı sıra, uluslararası aktörlerin temsilcilerini, Orta Doğu’da yeni bir güvenlik mimarisinin inşası adına çerçeveler sunmak amacıyla yeni bakış açıları paylaşmak ve mevzubahis güvenlik sorunlarına yeni anlayışlar sağlamak için bir araya getiriyor.

Zaman

18 (Cumartesi) 10:00 - 19 (Pazar) 18:30

Konum

Hilton Istanbul Bosphorus

PROGRAM

  • GÜN 1
  • GÜN 2
  • 18 Mart 2017
  • 10:00 Yalnızca özel davetliler girebilir, Chatham House kuralları geçerlidir. 10:00 - 12:30Yuvarlak Masa Toplantısı 1: MENA için Yeni Güvenlik Mimarisinde Bölgesel Güçlerin, Kurumların ve Aktörlerin Rolü A) Bağlamı Tanımlama: Yeni Güvenlik Mimarisi B) Bölgesel Güçler ve Aktörler C) Devlet-dışı Silahlı Gruplar & Vekalet Savaşları D) Silah Yarışı ve Savunma Sanayii E) Yeni Güvenlik Yapısında Çatışmanın Değişen Doğası F) Bölgesel Kurumlar G) Bölgesel Güvenlik Forumu -------------------------- Başkan: Galip Dalay, Al Sharq Forum Kıdemli Araştırmacısı Raportör: Ömer Aslan, Al Sharq Forum Araştırmacısı

  • 19 Mart 2017
  • 09:30 Açılış Töreni 09:30 - 10:00Açılış TöreniKonuşmacılar: Galip Dalay, Na’eem Jeenah

  • 10:00 Genel Oturum 1 – 1. Oturum: MENA’da bölgesel düzenin çökmesi ve yeni bir güvenlik mimarisine duyulan ihtiyaç 10:00 - 11:45❏ Başarısız devlet fenomeni, terörizm ve yeni güvenlik aygıtları olarak militan güçlerin ortaya çıkışı ❏ Diktatörlüğe karşı demokrasi: Bölgede uzun süredir devam eden krizler otokrasi rejimlerine mi yol açıyor? ❏ Bölgesel düzenin çökmesiyle güvenlik başlığında yabancı ve dolaylı müdahalelerin rolü: Doğrudan askeri operasyonlar ve dolaylı (siyasi, finansal ve askeri yardımlar şeklinde vb.) müdahaleler ❏ Askeri ittifakların ve yardımların mevcut silahlı çatışmalarda ve bölgedeki güvenlik ikileminde oynadığı rol nedir? ❏ Yeni güvenlik mimarisinin temel başlıkları ne olmalı? Ekonomik, askeri ve/veya siyasi iş birliği mi? Konuşmacılar: Wadah Khanfar, Paolo Magri, Seyed Kazem Sajjadpour, Galip Dalay, Richard Atwood, Falah Mustafa Bakir, Taha Ozhan

  • 12:00 Paralel Oturum 1: Yeni güvenlik mimarisinin aktörlerini belirlemek12:00 - 13:30Meşru devlet aktörleri kimlerdir? Yeni güvenlik mimarisi içerisindeki aktörleri tanımlama hususunda meşru güç kullanımına ve devlet terörizmine dair sorular -Meşru devlet-dışı aktörleri tanımlamak: a) Devlet-dışı silahlı grupların meşrulaştırılması ile ilgili problemler b) Meşrulaştırmanın sınırları olarak silahlı grupların yasal olmayan yapısı: Bu grupların bölgenin dört bir yanında terörist eylemler gerçekleştirmesi c) Yeni güvenlik mimarisinde silahlı grupların entegrasyonu ya da ortadan kaldırılması meselesinde denge nasıl kurulmalı? ▪ -Devletsiz aktörleri tanımlamak: Uzun süreli yönetim organlarına sahip yapılara dönüşen devletsiz aktörler Konuşmacılar: Ranj Alaaldin, Resul Serdar Atas, Walter Posch, Mohammad Marandi, Ammar Kahf, Haldun Yalçınkaya

  • 12:00 Paralel Oturum 2: Yeni güvenlik mimarisinde çok taraflı bölgesel ve uluslararası örgütlerin rolü 12:00 - 13:30Arap Ligi, İslam İş Birliği Teşkilatı, Arap Mağrip Birliği, Körfez İş Birliği Teşkilatı ve Afrika Birliği bölgedeki yeni güvenlik mimarisine nasıl katkı sunabilir? ▪ BM ve ona bağlı diğer yapılar yeni güvenlik mimarisi için ne yapabilir? ▪ NATO, AGİT ve AB yeni güvenlik mimarisi için bir sistemler bütünü sunabilir mi? ▪ Çok taraflı örgütler, bölgedeki silahlı grupların vekalet savaşlarında ve dış politikada bir araç olarak kullanılmasının önüne geçebilir mi? Konuşmacılar: David Hearst, John Bell, Yury Barmin, Soli Özel, Patrick Milton, Mohammed Dangor

  • 15:00 Paralel Oturum 3: Bölgedeki çatışmaların değişen doğası 15:00 - 16:30▪ Bölgede seyri değişen savaşların ve silahlı grupların dinamikleri nelerdir? o İç savaşlar, darbeler ve iç çatışma tehditlerinin artması sebebiyle belli özellikteki askeri teçhizatlar, askeri eğitim talebinin yarattığı ve yaratabileceği sorunlar o Geçişken sınırlar ve sınır ötesi silahlı gruplar ▪ Savaşların finansal kaynak ve hedefleri olarak ‘enerji kaynakları’ ▪ Bölgedeki nükleer askeri potansiyel: Yeni güvenlik yapısında nükleer silahların yayılması nasıl önlenebilir? ▪ Bölgedeki yasa dışı silah ticareti mevcut krizleri nasıl tetiklemektedir ve bölgede hızla artan silahlanma meselesine dair belli kuralların ve standartların getirilmesi nasıl sağlanabilir? ▪ Terörist grupların insan kaynağı açısından saflarını genişletmesinde ve terörizm korkusunun yayılmasında sosyal medyanın rolü ▪ Bölgede insansız hava araçlarının (drone, UAV vb.) kullanımının yarattığı sorunlar Konuşmacılar: Ezzeddine Abdelmoula, Fatma Ceren Yazgan, Omar Ashour, Saban Kardas, Adnan Tabatabai

  • 15:00 Paralel Oturum 4: Yeni güvenlik mimarisi ve insan hakları15:00 - 16:30▪ Kimyasal savaşlar trajedisi: Bölgesel çatışmalarda kimyasal silahların kullanımının önlenmesi ▪ Yeni bölgesel güvenlik mimarisi ile insan haklarını nasıl bir araya getirebiliriz? Uluslararası sözleşmelerin rolü ve bölgesel anlaşmalara duyulan ihtiyaç ▪ Yeni güvenlik yapısı çerçevesinde insan haklarının tatbik edilmesini sağlayacak mekanizmalar neler olabilir? ▪ Bölgedeki yeni güvenlik mekanizmasının ahlâki ve etik esasları nasıl belirlenmelidir? ▪ İnsanların hukuka uygun şekilde izlenmesi ile özel hayatın gasp edilmesi arasındaki sınır nedir? Konuşmacılar: Amr Darrag, Fuat Keyman, Monica Marks, Sami Atroushi, Zeynep Coskun, Yılmaz Ensaroğlu, Yasser Tabbara

  • 16:45 Kapanış Oturumu– Genel Oturum 2: Yeni güvenlik mimarisinin bir haritasını çıkarmak: Önümüzdeki yol 16:45 - 18:30▪ Hangi devletler, aktörler ve örgütler yeni oluşacak yapının temel aktörleri olmalı/olabilir? ▪ Yeni güvenlik mimarisinde birbirini tamamlayan unsurlar olarak ekonomik ve siyasal iş birliği mekanizmaları ne kadar gereklidir? ▪ Uluslararası güçler yeni güvenlik mimarisinde nasıl bir rol oynayabilir? ▪ Yeni güvenlik yapılanması çerçevesinde mezhebi bölünmeleri sona erdirmenin yolları nelerdir? ▪ Devlet-dışı aktörlerin vekalet savaşlarında ve dış politika aracı olarak kullanılmasını nasıl önleyebiliriz? ▪ Yeni güvenlik mimarisi bağlamında teröre karşı nasıl etkili çalışmalar ortaya koyabiliriz?: Terörle mücadele çabalarını bölgesel liderlikle pekiştirmek Konuşmacılar: Na’eem Jeenah, Kayhan Barzegar, Said Ferjani, Vasily Kuznetsov, Nihat Ali Özcan, Tarik M. Yousef

Konuşmacılar

 • Wadah Khanfar

  Wadah Khanfar

  Al Sharq Forum Başkanı

  Al Sharq Forum Başkanı

 • Paolo Magri

  Paolo Magri

  İdari Başkan Yardımcısı ve Direktör, İtalyan Uluslararası Siyasal Çalışmalar Enstitüsü (ISPI)

  İdari Başkan Yardımcısı ve Direktö...

 • Ranj Alaaldin

  Ranj Alaaldin

  Misafir Araştırmacı, Brookings Enstitüsü, Doha

  Misafir Araştırmacı, Brookings Enstit...

 • Hemin Hawrami

  Hemin Hawrami

  Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Üyesi ve KDP Dış İlişkiler Ofisi Başkanı

  Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Üye...

 • Seyed Kazem Sajjadpour

  Seyed Kazem Sajjadpour

  Başkan, Uluslararası Araştırma ve Eğitim Merkezi, İran Dışişleri Bakanlığı

  Başkan, Uluslararası Araştırma ve E...

 • GALİP DALAY


  GALİP DALAY


  Al Sharq Forum Kıdemli Araştırmacısı

  Al Sharq Forum Kıdemli Araştırmacıs...

 • Basheer Nafi

  Basheer Nafi

  Al Sharq Forum Kıdemli Araştırmacısı

  Al Sharq Forum Kıdemli Araştırmacıs...

 • Ali Osman Ozturk

  Ali Osman Ozturk

  Genel Koordinatör, Kamu Diplomasisi Kurumu, Türkiye

  Genel Koordinatör, Kamu Diplomasisi Kur...

 • Amr Darrag

  Amr Darrag

  Hürriyet ve Adalet Partisi Yönetim Kurulu Üyesi, Mısır

  Hürriyet ve Adalet Partisi Yönetim Kur...

 • David Hearst

  David Hearst

  Middle East Eye Genel Yayın Yönetmeni

  Middle East Eye Genel Yayın Yönetmeni

 • Dorothee Schmid

  Dorothee Schmid

  Akdeniz ve Orta Doğu meselelerinde uzman

  Akdeniz ve Orta Doğu meselelerinde uzma...

 • Fatma Ceren Yazgan

  Fatma Ceren Yazgan

  Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı

  Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Güv...

 • Fuat Keyman

  Fuat Keyman

  İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Sabancı Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Profesörü

  İstanbul Politikalar Merkezi Direktör...

 • Gunter Seufert

  Gunter Seufert

  Berlin\'de Alman Uluslararası Güvenlik İlişkileri Enstitüsü\'nde üst düzey araştırma görevlisi

  Berlin\'de Alman Uluslararası Güvenlik...

 • Ihtisham Hibatullah

  Ihtisham Hibatullah

  Jazeera Network’te Uluslararası İlişkiler Müdürü

  Jazeera Network’te Uluslararası İli...

 • Mesut Ozcan

  Mesut Ozcan

  Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü, Türkiye Dışişleri Bakanlığı

  Stratejik Araştırmalar Merkezi Direkt...

 • Monica Marks

  Monica Marks

  Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nde (ECFR) Misafir Araştırmacı

  Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nde (...

 • Na’eem Jeenah

  Na’eem Jeenah

  AMEC İdari Direktörü

  AMEC İdari Direktörü

 • Omar Ashour

  Omar Ashour

  Exeter Üniversitesi Arap ve İslami Çalışmalar Enstitüsü’nde Güvenlik Çalışmaları Kıdemli Okutmanı

  Exeter Üniversitesi Arap ve İslami Ça...

 • Omer Aslan

  Omer Aslan

  Al Sharq Stratejik Düşünce Kuruluşu Araştırmacısı

  Al Sharq Stratejik Düşünce Kuruluşu ...

 • Mohammad Affan

  Mohammad Affan

  Al Sharq Stratejik Düşünce Kuruluşu Eğitim Direktörü

  Al Sharq Stratejik Düşünce Kuruluşu ...

 • ŞABAN KARDAŞ

  ŞABAN KARDAŞ

  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara

  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi,...

 • Resul Serdar Atas

  Resul Serdar Atas

  Eski Program ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, TRT World

  Eski Program ve Sorumlu Yazı İşleri M...

 • Thembisa Fakude

  Thembisa Fakude

  Araştırma Direktörü, Al Jazeera Araştırmalar Merkezi

  Araştırma Direktörü, Al Jazeera Ara...

 • Mohamed Okda

  Mohamed Okda

  Orta Doğu ve Siyasal İslam konularında siyasi danışman

  Orta Doğu ve Siyasal İslam konularınd...

 • Walter Posch

  Walter Posch

  Kıdemli Araştırmacı, Ulusal Savunma Akademisi, Viyana

  Kıdemli Araştırmacı, Ulusal Savunma ...

 • Zeynep Coskun

  Zeynep Coskun

  Former Research Fellow at Al Sharq Strategic Research

  Former Research Fellow at Al Sharq Strat...

 • Richard Atwood

  Richard Atwood

  Uluslararası Kriz Grubu New York Ofisi Direktörü

  Uluslararası Kriz Grubu New York Ofisi ...

 • Frederic Wehrey

  Frederic Wehrey

  Carnegie Endowment for International Peace Orta Doğu Programında Kıdemli Araştırmacı

  Carnegie Endowment for International Pea...

 • Falah Mustafa Bakir

  Falah Mustafa Bakir

  Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Dış İlişkiler Departmanı Başkanı

  Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Dı...

 • John Bell

  John Bell

  Toledo Uluslararası Barış Merkezi’nde Orta Doğu ve Akdeniz Programı Direktörü

  Toledo Uluslararası Barış Merkezi’n...

 • Taha Ozhan

  Taha Ozhan

  Türk Siyasetçi

  Türk Siyasetçi

 • Yacoob Abba-Omar

  Yacoob Abba-Omar

  Güney Afrika Bankalar Birliği’nde Strateji ve İletişim Başkanı

  Güney Afrika Bankalar Birliği’nde St...

 • Sami Atroshi

  Sami Atroshi

  Duhok Üniversitesi Barış ve Çatışma Çözümleri Çalışmaları Merkezi’nde Araştırmacı

  Duhok Üniversitesi Barış ve Çatışm...

 • Ibrahim Turhan

  Ibrahim Turhan

  Milletvekili

  Milletvekili

 • Mohammad Sarmini

  Mohammad Sarmini

  Jusoor Araştırmaları Merkezi’nde Genel Müdür

  Jusoor Araştırmaları Merkezi’nde Ge...

 • Sinan Hatahet

  Sinan Hatahet

  Al Sharq Forum Kıdemli Araştırmacısı

  Al Sharq Forum Kıdemli Araştırmacıs...

 • Usman Muhammad Bugaje

  Usman Muhammad Bugaje

 • Yury Barmin

  Yury Barmin

  Orta Doğu’yla alakalı meselelerde danışman

  Orta Doğu’yla alakalı meselelerde da...

 • Kayhan Barzegar

  Kayhan Barzegar

  Orta Doğu Stratejik Çalışmalar Enstitüsü Direktörü, Tahran

  Orta Doğu Stratejik Çalışmalar Ensti...

 • Luca Bader

  Luca Bader

  İtalya Başbakanı Uluslararası İlişkiler Kıdemli Danışmanı

  İtalya Başbakanı Uluslararası İliş...

 • Adam Bensaid

  Adam Bensaid

  
Prodüktör Yardımcısı, TRT World

  
Prodüktör Yardımcısı, TRT World

 • Mohammad Marandi

  Mohammad Marandi

  Tahran Üniversitesi’nde İngiliz Edebiyatı ve Oryantalizm Profesörü

  Tahran Üniversitesi’nde İngiliz Edeb...

 • Bayar Dosky

  Bayar Dosky

  Dr. Öğretim Üyesi, Uluslararası Çalışmalar Okulu, Kürdistan Amerikan Üniversitesi

  Dr. Öğretim Üyesi, Uluslararası Çal...

 • Osama Farid

  Osama Farid

  Ekonomik ve siyasi danışman

  Ekonomik ve siyasi danışman

 • Said Ferjani

  Said Ferjani

  Ennahda siyasi büro şefi danışmanı

  Ennahda siyasi büro şefi danışmanı

 • Yavuz Güçtürk

  Yavuz Güçtürk

  Araştırma Asistanı, Hukuk ve İnsan Hakları Direktörlüğü, SETA Vakfı

  Araştırma Asistanı, Hukuk ve İnsan H...

 • Nurşin Güney

  Nurşin Güney

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Uluslarar...

 • Leonid M. Issaev

  Leonid M. Issaev

  Rus Siyasal Bilimler Birliği (RPSA) Bilim Konseyi üyesi

  Rus Siyasal Bilimler Birliği (RPSA) Bil...

 • M. Akif Kayapınar

  M. Akif Kayapınar

  2009’dan beri İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi

  2009’dan beri İstanbul Şehir Üniver...

 • Gilbert M. Khadiagala

  Gilbert M. Khadiagala

  University of Witwatersrand Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı

  University of Witwatersrand Uluslararas...

 • Vasily Kuznetsov

  Vasily Kuznetsov

  Arap ve İslam Çalışmaları Merkezi Başkanı

  Arap ve İslam Çalışmaları Merkezi B...

 • Ammar Kahf

  Ammar Kahf

  Eş-Kurucu ve İdari Direktör, Omran Stratejik Araştırmalar Merkezi

  Eş-Kurucu ve İdari Direktör, Omran St...

 • Jamal Abdullah

  Jamal Abdullah

  TRT World Kıdemli Araştırmacısı

  TRT World Kıdemli Araştırmacısı

 • Ahmet Okumuş

  Ahmet Okumuş

  İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi

  İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset B...

 • Nihat Ali Özcan

  Nihat Ali Özcan

 • Soli Özel

  Soli Özel

  Kadir Has Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Profesörü

  Kadir Has Üniversitesi’nde Uluslarara...

 • Saadet Oruc

  Saadet Oruc

 • Ferhat Pirincci

  Ferhat Pirincci

  Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

  Uludağ Üniversitesi Uluslararası İli...

 • Patrick Milton

  Patrick Milton

  Freie Universität Berlin’de Doktora Sonrası Araştırmacısı

  Freie Universität Berlin’de Doktora S...

 • Samuel Plumbly

  Samuel Plumbly

  The Shaikh Group (TSG) Siyasi Komiser

  The Shaikh Group (TSG) Siyasi Komiser

 • Muhanad Seloom

  Muhanad Seloom

  Etnik ve mezhepsel çatışmalar uzmanı

  Etnik ve mezhepsel çatışmalar uzmanı

 • Adnan Tabatabai

  Adnan Tabatabai

  Almanya merkezli CARPO Düşünce Kuruluşu Eş Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı

  Almanya merkezli CARPO Düşünce Kurulu...

 • Özgür Ünlühisarcıklı

  Özgür Ünlühisarcıklı

  Amerikan Alman Marshall Fonu (GMF) Ankara Ofisi Direktörü

  Amerikan Alman Marshall Fonu (GMF) Ankar...

 • Hakkı Uygur

  Hakkı Uygur

  İRAM Direktör Yardımcısı

  İRAM Direktör Yardımcısı

 • Ahmet Uysal

  Ahmet Uysal

 • Victor Willi

  Victor Willi

  Danışman, Middle East Practice and the Academic, Dünya Ekonomik Forumu

  Danışman, Middle East Practice and the...

 • Mariya Petkova

  Mariya Petkova

  Bulgar gazeteci

  Bulgar gazeteci

 • Tarik M. Yousef

  Tarik M. Yousef

  Direktör ve Kıdemli Danışman, Brookings Enstitüsü Doha

  Direktör ve Kıdemli Danışman, Brooki...

 • Murat Yetkin

  Murat Yetkin

 • Mahlatse Mpya

  Mahlatse Mpya

 • Haldun Yalçınkaya

  Haldun Yalçınkaya

 • Arzu Yılmaz

  Arzu Yılmaz

  Bölüm Başkanı, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kürdistan Amerikan Üniversitesi

  Bölüm Başkanı, Uluslararası İlişk...

 • Yılmaz Ensaroğlu

  Yılmaz Ensaroğlu

 • Yasser Tabbara

  Yasser Tabbara

  OMRAN Kıdemli Araştırmacısı

  OMRAN Kıdemli Araştırmacısı

 • Mohammed Dangor

  Mohammed Dangor

Leave A Comment

Go to Top