Zorunlu Göçün Küresel Dinamiklerinin Kavşağındaki Orta Doğu

Filippo Dionigi | 15 Ocak 2019 | EN | AR

Zorunlu göç meselesi bugün artık her yerde karşılaşılan bir fenomendir ve Orta Doğu da bundan müstesna değildir. Bilhassa Batı Asya ve Kuzey Afrika, son yıllarda dünya üzerindeki en geniş kapsamlı mülteci krizlerinin yaşandığı bölgelerdir[1]. Suriye, 6 milyon mülteci ile