About Firat Kimya

Fırat Kimya Al Sharq Stratejik Araştırma bünyesinde yerleşik olmayan bir Araştırmacı ve University of Virginia Siyaset Bilimi Bölümü’nde Doktor Adayıdır. Araştırmaları demokratik geçiş süreçleri öncesi ve sonrasında başta siyasi partiler olmak üzere demokratik kurumların inşasına yoğunlaşıyor. Kendisi coğrafi alan olarak Avrupa ve MENA bölgeleriyle ilgileniyor ve demokratikleşme çalışmalarında mukayeseli bir yaklaşım kullanıyor. Araştırma ilgileri arasında siyasal partiler, yolsuzluk ve parti finansmanı, MENA bölgesinde demokratikleşme, toplumsal hareketler, Avrupa siyaseti ve demokrasinin yerleşmesi bulunuyor.
7 Nov, 2022

Bize benzeyen mülteciler: Ukraynalı mülteci akını mültecilere yönelik çifte standardı gösteriyor

Firat Kimya | 07 Kasım 2022 | EN

Yakın zamanda Avrupa ülkelerine gerçekleşen Ukraynalı mülteci akını Avrupa aşırı sağının benimsediği göçmen karşıtı duruşu yeniden değerlendirmeyi gerekli kılıyor. MENA bölgesi, Afganistan ve Afrika

Bize benzeyen mülteciler: Ukraynalı mülteci akını mültecilere yönelik çifte standardı gösteriyor2023-02-24T18:09:53+03:00
8 Apr, 2022

TÜRK PARTİ SİYASETİNDE SURİYELİ GÖÇÜ

Firat Kimya | 08 Nisan 2022 | EN

Türkiye’ye Suriyeli göçü 2011’de gelen ilk sığınmacı dalgasından beri tartışmalı bir konu olmuştur. Göç konusu başlarda parti siyasetinin büyük oranda dışında kalsa da Suriyelilerin artan sayısı ve uzayan misafirlikleri nedeniyle son on yılın ikinci yarısında politik tartışmalarda daha merkezi bir yer işgal etmeye başladı. Bilhassa güvenlik kaygıları

TÜRK PARTİ SİYASETİNDE SURİYELİ GÖÇÜ2022-11-21T14:10:15+03:00
Go to Top