About Ayman Aldassouky

Ayman Aldassouky lisans eğitimini Şam Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde tamamladıktan sonra Ankara Hacı Bayram Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi gördü. 2010-2013 yılları arasında Şam Üniversitesi’nde asistanlık yapan Aldassouky, 2009-2010 yıllarında Eş-Şark Araştırma Merkezi’nde Araştırma Asistanı olarak da görev aldı. Aldassouky ayrıca 2012-2014 yıllarında Şam Araştırma Merkezi kurucu üyesi olarak yer aldı. “Suriye’de savaş zamanı ve sonrası” adlı projeye katkı sundu. Ayman Aldassouky’nin ilgi alanları arasında politik ekonomi ve yerel ekonomi yer almaktadır.
16 Apr, 2021

Suriye’de Parçalanma Krizi ve Yeni Bir Yol İçin Yerel Bir Yaklaşım

Ayman Aldassouky | 16 Nisan 2021 | AR

Suriye’de, ülkenin coğrafyasını aşan tehlikeler bulunmaktadır. Bu tehlikeler arasında yönetimsel yapıların kabul edilebilirliği ve meşruiyetinin zayıflığı ve parçalanmış bir coğrafyada oluşan keyfi demografi başı çekmektedir

Suriye’de Parçalanma Krizi ve Yeni Bir Yol İçin Yerel Bir Yaklaşım2021-05-31T13:16:07+03:00
26 Sep, 2017

Suriye’de Demografik Mühendislik

Sinan Hatahet Ayman Aldassouky | 26 Eylül 2017 | EN | AR

Baas Partisi liderleri; köklü siyasi kurumların yokluğunda, otoritelerini pekiştirmek için mezhepsel aidiyetlere, ideolojik temayüllere ve militer uygulamalara başvurmuş ve kapsayıcı bir ulusal Suriyeli kimliğini oluşturmaktan mümkün mertebe kaçınmışlardır

Suriye’de Demografik Mühendislik2020-08-25T14:10:14+03:00
Go to Top