Özet: Yeni bir ABD Başkanı, dünya için yeni bir dış politika vizyonu anlamına geliyor. ABD başkanı olarak Donald Trump, öncelikleri ve diplomatik tarzından ötürü Orta Doğu ve Irak da dahil olmak üzere dünyanın farklı bölgeleri üzerinde etkisini gösterecektir. Nitekim Irak’ın akıbeti neredeyse 30 yıl boyunca ABD’deki başkanlık seçimlerinden önemli bir ölçüde etkilenmiştir. Trump’ın argümanları ve ekibinin yaptığı bazı açıklamalar, ABD’nin gelecekteki Orta Doğu politikasının ne üzere olacağına dair bazı ipuçlarını veriyor. Trump’ın İsrail yanlısı ve İran karşıtı tutumu, Obama yönetiminin bölgedeki mevcut politikalarını ciddi bir şekilde değiştirecektir. Irak’a yönelik politikasında Trump’ın ajandasının en üstünde, IŞİD ile mücadele etmek ve İran’ın Irak’taki etkisini azaltmak yer alacaktır. Suudi Arabistan, Türkiye ve İsrail gibi bölgesel aktörlerin pozisyonları da bu politikaları düzenlemek ve uygulamak hususunda çok önemli olacaktır kuşkusuz. Trump da tıpkı diğer birçok ABD başkanı gibi Irak’ta iz bırakacak fakat aynı zamanda birçok eleştiriye de maruz kalacaktır.