Özet: Irak’ta süren sosyo-politik çekişmeleri tayin eden dinamikler değişmiş durumdadır. 2003 yılından bu yana Iraklılar ilk kez, geleneksel etnik ve mezhep angajmanları ile temsil edilmek yerine, görevi başındaki yetkili isimlerin liderlik ettiği temsili bir hükümet kurmaya çalışıyorlar. Ancak Irak’taki siyasi partiler, Irak’ın yeni hükümetinin 2003 sonrası ortak kota sistemine dayanarak kurulmasını müzakere etmeyi tercih ettiler. Iraklılar protesto gösterileriyle siyasi elitlere; temel hizmetlerin temininde, kronikleşen yolsuzluklarla mücadele etmede ve yeni istihdam olanakları oluşturmada mahir teknokratik bir hükümet kurmaları konusunda baskı yapıyorlar. Dolayısıyla Iraklılar için yeni hükümetin iyi bir yönetim becerisine sahip olması gerekiyor.