Özet: Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) devletlerinin siyasal kültürü üzerine yapılan tartışmalar bu devletlerin rantçı sistemleri etrafında dönmektedir. Ancak böylesi bir bakış açısı, bu devletlerdeki toplumların on yıllardır yöneticilerinin altında sürdürdüğü daha derinde yatan geleneksel değerlerini ve siyasal özelliklerini görmemizi engellemektedir. “Meclis, divan, aşiret buluşmaları ve ulusal danışma konseyleri de dahil olmak üzere siyasal kültürün geleneksel unsurları geçtiğimiz on yıl içerisinde sosyal medyanın sunduğu imkanlarla birlikte daha da zenginleşmiştir, bilhassa yeni kurulan “sanal meclislerde” bu durum açıkça görülmektedir. Toplumsal sermayeye ve insan sermayesine ait unsurların siyasal angajman sağlayan bu geleneksel ve geleneksel olmayan araçlarla iç içe geçtiği Katar’daki siyasal kültür, devlet-toplum ilişkileri ve ulusal kimlik konularına ilişkin petrol merkezli yaklaşımların ötesinde, kendine özgü bazı öğelere sahiptir.