[Bu yazının İngilizce orijinal versiyonu Al Sharq Forum’un web sayfasında mevcuttur]

Özet: Bu yazıda, siyasi aktörlerin güç toplamak ve kullanmak için teknolojik altyapıyı (Facebook ve Twitter gibi) kullanma yollarını incelemeye yönelik bir girişimde bulunulmakta ve söz konusu teknoloji platformlarına yönelik tasarımların temel karakteristikleri mercek altına alınmaktadır. Bu platformlar, aynı anda hem değer esaslı hem de değer gözetmeden kullanılabilen sosyo-teknik ağlara bir zemin teşkil ettikleri için değişken ve dinamik örgütlenme biçimlerine de alan açmaktadır. Dahası, bu platformlar, dinamik doğaları gereği farklı kapasitelere sahip aktörler tarafından sürekli şekillendirilirken bunun karşılığında bu aktörleri de şekillendirmektedir. Bu değişimin gidişatını tahmin etmek güç olmakla birlikte söz konusu platformların tasarlanış biçimlerinin ne gibi gelişmelere kapı araladığına dair bir kavrayışa sahip olmak, bu fenomenin analizi için daha iyi bir çerçeve sağlayacak ve teknoloji ile insanlık arasındaki toplumsal nitelikli etkileşimin doğasını daha iyi anlamanın yolunu açacaktır. Bu doğrultuda, bu yazı yazılımlara dair çalışmalara ve söz konusu platformların mantığını açıklayan internet sistemlerinin tasarımı gibi düşüncelere yönelik literatürü ortaya koymaktadır. Daha sonra, Orta Doğu’daki siyaset sahnesinde yaşanan değişimlerde teknolojinin rolü incelenmektedir. Son olarak da bölgedeki aktörlerin güç ve nüfuz kazanmak için söz konusu platformların farklı yönlerini ve karakteristiklerini manipüle etmelerini sağlayabilecek dinamiklerin altı çizilmektedir.