Özet: Son yıllarda Doğu Akdeniz’de keşfedilen büyük doğalgaz rezervleri, zaten bir hayli gergin olan bölgeye yeni bir boyut kazandırmakla birlikte, burayı jeopolitik koşullar açısından Arap Körfezi ve Güney Çin Denizi gibi petrol ve doğalgaz bakımından zengin diğer stratejik bölgelerle benzer bir konuma taşıdı. Doğu Akdeniz’deki ana aktörler, deniz yatağında bulunan bol miktardaki doğalgazdan pay almak için yarışırken aynı zamanda gelecek vaat eden bu bölgede jeopolitik önem ve nüfuz elde etmeye çalışıyorlar. Bunun sonucunda, bölge ülkeleri arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmazlıklarının artması, Doğu Akdeniz’de değişen ittifak ve ihtilaflara yansıdı. Bu çalışma; örtüşen ve kesişen çıkarlar, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusundaki ihtilaflar ve büyük güçlerin bölgeye bakışının ayrıntılı incelenmesi üzerinden bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin geleceğini değerlendiriyor. Son olarak çalışma, kronik anlaşmazlıklara ciddi çözümler getirilmezse, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz kaynaklarının iş birliğinden çok gerilim ve rekabete yol açma ihtimalinin daha yüksek olduğu sonucuna varıyor.