(Bu metin İngilizce orijinal versiyonundan tercüme edilmiştir.)


Siyasette anlatılar önemlidir ve güçlülerin anlatıları, uluslararası üstünlüklerini pekiştirme eğilimindedir. Barack Obama’nın Amerikan Başkanlık hatırasına olan son katkısı, görevi devredecek Başkan Donald Trump’ın ‘sahte habere’ yaslanma eğilimi olabilen lakap takmalar, açıklamalar ve tweet’lerinde kullanmaya alışageldiğimiz doğruluk-yanlışlık ölçeğinin muhtemelen ötesinde önem taşıyacaktır. Eşi Michelle Obama’nın ise geçen yıl yayımlanan Becoming başlıklı hatıratıyla beraber on milyonlarca dolar edeceği söylenen 700 küsur sayfalık cildin ticari değeri hiç kuşkusuz çarpıcı nitelikte (Clinton’lar gibi ve onlardan farklı olarak Obama’lar da bir markaya dönüştü). Fakat kapitalist lütuflarının ötesinde A Promised Land kitabının yaratacağı tartışmalar dâhil kitabın tüm kalıcı gücü, 44. Başkan’ın anlattığı hikâyeye dayanıyor. Siyasi kariyeri, Amerika’nın dünyası ve dünyada, özellikle de Ortadoğu’da Amerika hakkında neler anlatıyor?