Özet: Askeri hegemonyanın farklı örnekleri ve seçilmiş hükümetlerin askeri hegemonyaya karşı direnme biçimleri, 2013’te Mısır’da gerçekleşen darbe girişimi ile 2016’da Türkiye’de gerçekleşen başarısız darbe girişiminin neden farklı şekilde neticelendiklerini açıklayan temel faktörler olabilir. Türk ordusu dışarıdan bir muhafızlık rolü üstlenerek devlet üzerinde bir hegemonya tesis etme çabası içerisindeyken Mısır ordusu, hegemonyasını devlete içeriden sızarak ve devleti sömürgeleştirerek oluşturdu. Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Hükümeti; ordunun, siyaset üzerindeki nüfuzunu ortadan kaldırmak için hem kendi saflarını genişletmeyi hem de karşılıklı cepheleşmeyi içeren bir stratejiyi benimserken birbirini takip eden Mısırlı yöneticilerin (2011 devriminden sonra bile) benimsedikleri “yatıştırma” stratejisi, orduyu devlet üzerindeki kontrolü açısından daha da güçlendirdi. Öte yandan darbe girişimine hep beraber ve kararlı bir şekilde karşı duran Türkiye toplumunun aksine Mısır’daki sivil güçler, askere hep birlikte karşı durmak için fazlaca bölünmüş ve mütereddit durumdaydılar.