Özet: Mısır’da iktidardaki kaotik bir yılının ardından Muhammed Mursi’nin cumhurbaşkanlığını sonlandıran 2013 darbesi, pek çokları tarafından İslamcı partilerin Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki siyasi desteğinin zayıflamasının bir göstergesi olarak okunmuştur. Peki, gerçekte Müslüman Kardeşler bağlantılı partilerin oyları üzerindeki temel etmenler nelerdi? Bu çalışma, 2013’ten itibaren bölgede yapılan ve İhvan bağlantılı partilerin katıldığı parlamento seçimlerini daha yakından mercek altına almaktadır. Söz konusu seçimleri incelediğimizde 2013 sonrasında İhvan bağlantılı partileri olumsuz anlamda etkileyen kayda değer bir “Mursi etkisinin” olmadığı görülmektedir. Aksine bu ülkelerdeki yerel siyasi bağlam ve faktörler, İhvan bağlantılı partilerin performansının ardındaki itici güç olarak kendisini göstermektedir.