Bu kitap siyasal İslamcı hareketlerin, Arap ayaklanmaları olgusunun farklı biçimler aldığı yedi ülkedeki süregelen dönüşümünü inceleyip, analiz ediyor. Bu biçimler; yönetim değişikliğine neden olan kitle hareketleri (Tunus ve Mısır), reformcu gündemi olan sınırlı gösteriler (Fas, Ürdün ve Kuveyt) ve kanlı iç savaşlardır (Suriye ve Yemen). Bu araştırmanın arkasındaki fikir, siyasal İslamcı hareketlerin Arap ayaklanmalarının farklı bağlamlarda yarattığı zorluk ve fırsatlar karşısında nasıl hareket edip tepki gösterdiğini anlamaktı.