6 Apr, 2020

Orta Doğu Bölgesinin Daha Fazla İstikrarsızlığa Tanık Olması Beklenebilir

Wadah Khanfar | 06 Nisan 2020 | EN | AR

Batı ülkelerinin görece kendi sınırları içerisinde salgının sınırlanması ve yansımaları ile meşgul olması söz konusuyken, Orta Doğu bölgesinin daha fazla istikrarsızlığa tanık olması beklenebilir. Salgın neticesinde ortaya çıkacak ekonomik yükü taşıyabilecek kapasiteye sahip olmayan Orta [...]

Orta Doğu Bölgesinin Daha Fazla İstikrarsızlığa Tanık Olması Beklenebilir2020-08-31T16:06:31+03:00
6 Apr, 2020

COVID-19 Salgını Orta Doğu’daki Devletlerin Kapasiteleri ve Meşruiyetleri İçin Gerçek Bir Meydan Okuma Teşkil Ediyor

Mohammad Affan | 06 Nisan 2020 | EN | AR

Gelişmeler hâlâ devam ederken koronavirüs salgınının hâlihazırda istikrarsız bir durumda olan Orta Doğu’ya etkisini öngörmek zor. Ayrıca, salgın Orta Doğu’daki her bir devlete farklı şekilde etki ederken genellemelerde bulunmak da güç. İran gibi bazı örneklerde [...]

COVID-19 Salgını Orta Doğu’daki Devletlerin Kapasiteleri ve Meşruiyetleri İçin Gerçek Bir Meydan Okuma Teşkil Ediyor2020-08-31T16:06:37+03:00
6 Apr, 2020

Suriye’deki Kriz Farklı Aktörler için Farklı İşliyor

Sinan Hatahet | 06 Nisan 2020 | EN | AR

Suriye’deki sağlık altyapısı, aynı anda sadece 6.500 COVID-19 hastasına bakabilecek sınırlı kapasitesi sebebiyle herhangi bir büyük virüs salgını ile baş edebilecek donanıma sahip değil. 22 Mart’ta duyurulan ilk vakadan bu yana rejim en yüksek nüfusa [...]

Suriye’deki Kriz Farklı Aktörler için Farklı İşliyor2020-08-31T16:06:46+03:00
6 Apr, 2020

Suudi Arabistan’ın Dış Politikasında ve Ekonomi Politikalarında Büyük Değişimler Bekleniyor

Rawan Hamoud | 06 Nisan 2020 | EN | AR

“Petrol fiyatları savaşı” ve pandeminin üst üste binen dinamikleri bölgesel yansımaları açısından yakından takip edilmeli. Salgın üretim sektörlerinde emsali görülmemiş bir durgunluğa sebep oldu ve Çin’in temposu düşmek bilmeyen üretimini kesintiye uğrattı ki dünyanın geri [...]

Suudi Arabistan’ın Dış Politikasında ve Ekonomi Politikalarında Büyük Değişimler Bekleniyor2020-08-31T16:06:52+03:00
6 Apr, 2020

Pandeminin İran’ın Bölgesel Nüfuzu Açısından Muhtemelen Hem Olumlu Hem de Olumsuz Etkileri Olacak

Tamer Badawi | 06 Nisan 2020 | EN | AR

İran, COVID-19 pandemisinin bölgesel merkezi hâline geldi. Bu durumun ülke ve bölge siyaseti üzerinde çok sayıda neticesi olacak. Salgın, dikkatleri İran hükümetinin sağlık krizini yönetme biçimine çekti ve Batı’da, ABD’nin İran rejimine uyguladığı yaptırımlar karşısında [...]

Pandeminin İran’ın Bölgesel Nüfuzu Açısından Muhtemelen Hem Olumlu Hem de Olumsuz Etkileri Olacak2020-08-31T16:07:01+03:00
16 Jan, 2020

Ankara iki taraftan da tavizler koparıp bölgedeki atılgan aktör rolünü tamamlamak için Tahran ve Washington ile bağlantılarını sürdürecek.

Hakkı Uygur | 16 Ocak 2020 | EN | AR

Kasım Süleymani’nin beklenmedik suikastından sonra İran bölgede kademeli bir tırmandırma stratejisi izleyecek. İlk aşamalarında bu strateji aşağıdaki adımları içerecek: 1- ABD’yi güçlerini Irak’tan çekmeye zorlamak 2- Nükleer faaliyetlerine ivme kazandırmak 3- Büyük bir gövde gösterisi [...]

Ankara iki taraftan da tavizler koparıp bölgedeki atılgan aktör rolünü tamamlamak için Tahran ve Washington ile bağlantılarını sürdürecek.2020-08-31T16:07:06+03:00
16 Jan, 2020

İran muhtemelen ABD’nin maksimum baskısı karşısında bölgesel “aktif direnişine” ağırlık verecek.

Hassan Ahmadian | 16 Ocak 2020 | EN | AR

Süleymani suikastı her kesimden İranlıyı ABD karşısında bir araya getirerek Donald Trump yönetimiyle ilgilenileceği konusundaki iç tartışmalara son verdi. Takip eden iç dinamikler Trump’ın umduğu sonucun aleyhine oldu. Suikast sonrası yaygın ABD karşıtı dil ve [...]

İran muhtemelen ABD’nin maksimum baskısı karşısında bölgesel “aktif direnişine” ağırlık verecek.2020-08-31T16:07:16+03:00
16 Jan, 2020

Süleymani suikastı ve tırmanan gerginlik İran ile Körfez ülkeleri arasındaki iletişimin azalmasına neden olursa Körfez’deki gerilimler de muhtemelen artacak

Tamer Badawi | 16 Ocak 2020 | EN | AR

Sarsıcı Süleymani suikastından sonra İran’ın Irak’taki vekil ve müttefikleri üzerinden başlatacağı sürüncemeli bir yıpratma savaşının yaşanması muhtemeldir. Böyle bir stratejinin ne kadar etkili olacağı birkaç faktöre bağlı. Ancak en önemlisi İDMO Kudüs Gücü’nün (KG) yeni [...]

Süleymani suikastı ve tırmanan gerginlik İran ile Körfez ülkeleri arasındaki iletişimin azalmasına neden olursa Körfez’deki gerilimler de muhtemelen artacak2020-08-31T16:07:27+03:00
Go to Top