About Leonid M. Issaev

Leonid M. Issaev Siyasal Bilimler alanında doktora derecesine sahiptir. National Research University Higher School of Economics – Saint Petersburg’da Asya ve Afrika Çalışmaları Bölümünde Doçent olarak görev yapmaktadır. Kendisi National Research University Higher School of Economics’de Sosyo-politik İstikrarsızlaşma Risk Gözlem Laboratuvarının Başkan Yardımcısı olup Rus Bilimler Akademisi bünyesindeki Afrika Çalışmaları Enstitüsü’nde kıdemli araştırmacı olarak çalışmaktadır. Issaev, Rus Siyasal Bilimler Derneği Bilimsel Konseyi ile Rus Sosyoloji Topluluğu’nun bir üyesidir. İslam siyaset felsefesi ile Arap Dünyası siyasal sistemleri ve siyasal süreçleri üzerine dersler vermektedir.
26 Mar, 2021

Rusya ve Körfez: Diplomasinin Revizyonu

Leonid M. Issaev | 26 Mart 2021 | EN | AR

Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un Körfez ziyareti, yeni ABD yönetimi ile başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki sıkıntılı döneme denk geldi. Önceki Başkan Donald Trump, görevi Demokrat Joseph Biden’a devrettiğinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın “altın çağı” da sona ermiş oldu

Rusya ve Körfez: Diplomasinin Revizyonu2021-05-03T13:59:00+03:00
17 Feb, 2021

Rusya’nın Ortadoğu’ya “Dönüşü” ve Arap Ayaklanmaları

Leonid M. Issaev | 17 Şubat 2021 | EN | AR

2011’de Arap ayaklanmalarının başlaması, yalnızca Ortadoğu’da yeni bir düzenin değil, aynı zamanda Rusya’nın da Ortadoğu’ya “dönüşünün” başlangıcı oldu. Bu tarihten itibaren Rusya, kendisini giderek daha fazla yeni bölgesel düzenin dayandığı kilit aktörlerden

Rusya’nın Ortadoğu’ya “Dönüşü” ve Arap Ayaklanmaları2021-03-19T14:06:25+03:00
8 Nov, 2018

Zorluklar Arasında Diyalog: Rusya ve Suudi Arabistan’ı Bağlayan Faktörler

Leonid M. Issaev | 08 Kasım 2018 | EN | AR

Modern tarihi boyunca Rusya’nın Suudi Arabistan’la zorlu ve muğlak bir ilişkisi olmuştur. İki ülke arasındaki etkileşimler, büyük ölçüde, her birinin genelde dünyada

Zorluklar Arasında Diyalog: Rusya ve Suudi Arabistan’ı Bağlayan Faktörler2020-08-25T12:41:45+03:00
1 Oct, 2018

Yemen: Bitmemiş Devrim

Leonid M. Issaev | 01 Ekim 2018 | EN

Yemen toplumunun 20. yüzyılın çalkantılı dönüşümleri sırasında henüz çözüme kavuşturulamamış temel sorunlarından biri, aşiret ve devlet yapılarının kaçınılmaz olarak bir egemenlik çatışmasına yol açan karşılıklı bağımlılık ilişkisiydi. Haşid adlı aşiretler federasyonu

Yemen: Bitmemiş Devrim2020-08-25T12:45:55+03:00
2 Mar, 2017

Rusya’nın Orta Doğu Politikasının Hristiyanlık Boyutu

Leonid M. Issaev | 02 Mart 2017 | EN | AR

Ortodoks Hristiyanlık muhtemelen Rusya’nın tüm kültürel yelpazesinin temellerini oluşturuyor. Rusların çoğunluğu, kendisini Doğu Hristiyan geleneğine yakın hissetmekte ve çeşitli derecelerde bununla özdeşleştirmektedir de. Dolayısıyla Ortodoksluk kaçınılmaz

Rusya’nın Orta Doğu Politikasının Hristiyanlık Boyutu2020-08-25T14:22:27+03:00
Go to Top