16 Oct, 2019

Cepheleşmeden Bölünmeye: Mısır’da Müslüman Kardeşler, 2013-2016

Yasser Fathy | 16 Ekim 2019 | AR | EN

Rabia Meydanı’ndaki oturma eylemlerinin dağıtılması, Müslüman Kardeşler cemaati için büyük bir şok oldu; bu durum özellikle teşkilatın lider kadrosundan ve sembol isimlerden birçoğunun tutuklanmasının ardından cemaatin liderlik yapısı üzerinde olumsuz bir etki bıraktı.

Cepheleşmeden Bölünmeye: Mısır’da Müslüman Kardeşler, 2013-20162020-09-03T16:27:45+03:00
25 Sep, 2019

Suudi Arabistan ve İran Arasında Pakistan’ın Denge Politikası: Şah, Ayetullahlar ve Krallar

Omer Aslan | 25 Eylül 2019 | EN | AR

Pakistan, tüm iç çelişkileri bir yana, Ortadoğu’da kritik aktörlerden biri olmayı sürdürüyor. Pakistan’ın Suudi Arabistan öncülüğünde “İslam İttifakı” adı altında 2015 yılı sonunda başlatılan girişime

Suudi Arabistan ve İran Arasında Pakistan’ın Denge Politikası: Şah, Ayetullahlar ve Krallar2020-08-25T12:18:54+03:00
13 Feb, 2019

Değişen Bir Bölgesel Düzende Siyasal İslam’ın Dönüşümü

Al Sharq Strategic Research | 13 Şubat 2019 | EN | AR

Bu kitap siyasal İslamcı hareketlerin, Arap ayaklanmaları olgusunun farklı biçimler aldığı yedi ülkedeki süregelen dönüşümünü inceleyip, analiz ediyor.

Değişen Bir Bölgesel Düzende Siyasal İslam’ın Dönüşümü2020-09-03T16:33:35+03:00
1 Oct, 2018

Yemen: Bitmemiş Devrim

Leonid M. Issaev | 01 Ekim 2018 | EN

Yemen toplumunun 20. yüzyılın çalkantılı dönüşümleri sırasında henüz çözüme kavuşturulamamış temel sorunlarından biri, aşiret ve devlet yapılarının kaçınılmaz olarak bir egemenlik çatışmasına yol açan karşılıklı bağımlılık ilişkisiydi. Haşid adlı aşiretler federasyonu

Yemen: Bitmemiş Devrim2020-08-25T12:45:55+03:00
7 Sep, 2018

İran ve Mısır Müslüman Kardeşleri: İlişkiler Gelişecek mi Yoksa Basit Bir Onarımdan mı Geçecek?

Tamer Badawi Osama Al-Sayyad | 07 Eylül 2018 | EN | AR

Arap Baharı’nın patlak vermesiyle yaşanan devrimlerin ardından artan İran nüfuzu, İran İslam Cumhuriyeti’nin Arap toplumları, özellikle de Sünni topluluklar nezdindeki imajını ciddi bir şekilde değiştirmiştir.

İran ve Mısır Müslüman Kardeşleri: İlişkiler Gelişecek mi Yoksa Basit Bir Onarımdan mı Geçecek?2020-09-03T16:42:16+03:00
28 Feb, 2018

Yeni Tür Bir Darbe: 28 Şubat Darbesi Aktörler, Dış Boyutları ve Sonuçları

Omer Aslan | 28 Şubat 2018

Türkiye’deki 28 Şubat darbesi birkaç açıdan yeni tür bir darbeydi. Şöyle ki bu darbe; yaşanan süreç, müdahil olan aktörler, kullanılan cebir ve anayasaya aykırılığı ile Soğuk Savaş döneminde görülen darbe türlerinden ayrılmaktaydı

Yeni Tür Bir Darbe: 28 Şubat Darbesi Aktörler, Dış Boyutları ve Sonuçları2020-08-25T14:02:30+03:00
26 Sep, 2017

Suriye’de Demografik Mühendislik

Sinan Hatahet Ayman Aldassouky | 26 Eylül 2017 | EN | AR

Baas Partisi liderleri; köklü siyasi kurumların yokluğunda, otoritelerini pekiştirmek için mezhepsel aidiyetlere, ideolojik temayüllere ve militer uygulamalara başvurmuş ve kapsayıcı bir ulusal Suriyeli kimliğini oluşturmaktan mümkün mertebe kaçınmışlardır

Suriye’de Demografik Mühendislik2020-08-25T14:10:14+03:00
19 Jul, 2017

Suriye Muhalefeti Arasındaki İç Çatışmalar

Sinan Hatahet | 19 Temmuz 2017 | EN

Bu makalenin amacı, Suriye krizi sırasında isyancı gruplar arasında çıkan çatışmaların dinamiklerini anlamak, her bir grubun gerçekte neyi hedeflediğinin altını çizmek ve bu dinamikler içerisindeki şablonları tespit etmektir. Bu makale, söz konusu fenomeni açıklamak

Suriye Muhalefeti Arasındaki İç Çatışmalar2020-08-25T14:13:41+03:00
Go to Top