7 Nov, 2022

Bize benzeyen mülteciler: Ukraynalı mülteci akını mültecilere yönelik çifte standardı gösteriyor

Firat Kimya | 07 Kasım 2022 | EN

Yakın zamanda Avrupa ülkelerine gerçekleşen Ukraynalı mülteci akını Avrupa aşırı sağının benimsediği göçmen karşıtı duruşu yeniden değerlendirmeyi gerekli kılıyor. MENA bölgesi, Afganistan ve Afrika

Bize benzeyen mülteciler: Ukraynalı mülteci akını mültecilere yönelik çifte standardı gösteriyor2023-02-24T18:09:53+03:00
1 Jul, 2021

Libya Konulu İkinci Berlin Konferansı: Ne değişti ne değişmedi?

Inga Kristina Trauthig | 01 Temmuz 2021 | EN

23 Haziran günü uluslararası katılımcıların yanı sıra Libyalı temsilciler, Libya’da barış sürecindeki ilerlemeleri ve süregiden zorlukları tartışmak üzere Berlin’de bir araya geldi. Ancak konferans, katılımcıları ve konuları büyük ölçüde 19 Ocak 2020 tarihinde Berlin’de düzenlenen birinci Uluslararası Libya Konferansı ile paralellik gösterdiğinden, ilkine oldukça benziyordu

Libya Konulu İkinci Berlin Konferansı: Ne değişti ne değişmedi?2021-07-12T12:13:15+03:00
23 Sep, 2020

Doğu Akdeniz Krizinin Hukuki Boyutları

Deniz Baran | 23 Eylül 2020 | EN | AR

Günümüzde, Doğu Akdeniz bölgesi bu zamana kadar tanık olduğu en yoğun kriz dönemlerinden birini yaşamaktadır. Mevcut krizin arkasındaki temel sebep, 2000’li yıllardan itibaren Doğu Akdeniz havzasında önemli miktarda petrol ve hidrokarbon sahalarının varlığına ilişkin gitgide artan keşiflerdir. Dolayısıyla,

Doğu Akdeniz Krizinin Hukuki Boyutları2020-11-03T14:49:23+03:00
11 Sep, 2019

AB’nin Orta Doğu Politikaları: Bölgesel Politikada Değişiklikler ve Etkileri

Sanaa El Banna | 11 Eylül 2019 | EN | AR

Aşırı sağ politikalara yönelim ve otoriteryanizme olan desteğin yükselişi, uluslararası siyasette dikkat çeken iki eğilim haline gelmiştir.

AB’nin Orta Doğu Politikaları: Bölgesel Politikada Değişiklikler ve Etkileri2020-08-11T12:20:54+03:00
19 Sep, 2018

Belirsizlikler İçindeki Devletler: Batı’nın Suudi Arabistan’la İlişkisinin Her İki Kamptaki İşlevsizlik Hakkında Söyledikleri

David Hearst | 19 Eylül 2018 | EN

Günümüz gazetecileri bir meslek hastalığından muzdarip. Her ne kadar herkes gibi uzağında olsak da, kendimizi çoğu zaman olayların merkezinde görmek gibi kötü bir alışkanlığımız var. Bunun sonucunda da kendimizi şans eseri büyük bir hikâyenin tam ortasında bulduğumuzda, esas meselenin kendisini göremiyoruz.

Belirsizlikler İçindeki Devletler: Batı’nın Suudi Arabistan’la İlişkisinin Her İki Kamptaki İşlevsizlik Hakkında Söyledikleri2020-08-11T14:23:13+03:00
28 Mar, 2017

Rotalar Değişiyor, Göç Devam Ediyor: AB Politikalarının Göç Rotaları Üzerindeki Etkileri

Müge Dalkıran Antonios Alexandridis | 28 Mart 2017 | EN | AR

Avrupa Birliği (AB) 1990’lardan bu yana göçü kontrol altına almayı ve etkili bir sınır izleme sistemi kurmayı hedefleyen ortak politikalar üretmek için çabalarını sürdürmektedir. Fakat her geçen yıl daha fazla insan; silahlı çatışmalar, insan hakları ihlalleri, yoksulluk yahut ekonomik

Rotalar Değişiyor, Göç Devam Ediyor: AB Politikalarının Göç Rotaları Üzerindeki Etkileri2020-08-25T14:15:53+03:00
7 Aralık, 2015

İslam’ı Avrupalılaştırmanın Riskleri ve Zorlukları

Khalid Hajji | 07 Aralık 2015 | EN

Aynı fenomene bakıp her defasında farklı şeyler görmek sıklıkla başımıza gelen bir durumdur. Özellikle de Müslümanların Avrupa sınırları içerisindeki durumları söz konusu olduğunda karşı karşıya olduğumuz problemler ve buna karşı geliştirilen hoşnutsuzluklar noktasında bunu görmek [...]

İslam’ı Avrupalılaştırmanın Riskleri ve Zorlukları2022-01-27T17:05:12+03:00
Go to Top